Rahvusvähemuste kultuuriühingute tegevus

Integratsiooni Sihtasutus toetab Eestis elavate rahvusrühmade võimalusi oma emakeele ja kultuuri säilitamiseks, õppimiseks ning tutvustamiseks. Selleks toetame rahvuskultuuriseltside tegevusi – jagame katusorganisatsioonide kaudu tegevustoetusi seltsidele, kes saavad selle abil säilitada, arendada ja tutvustada oma emakeelt ning kultuuri.

Mitmekultuurilises keskkonnas on suhtlemisel tähtis roll. Selleks toetame erinevate rahvuskultuuriseltside koostööd, kultuuridevahelist suhtlemist ja ühisürituste korraldamist.