MTÜ Peipsirannik

piltMTÜ Peipsirannik on ühendus, kelle eesmärk on vanausuliste elu kohta teabe levitamine ajakirjanduse kaudu.
 

Ajalehes Peipsirannik on mitu aastat ilmunud A3 formaadis lehekülg „Eesti vanausulised“ (Starover Estonii). Leheküljel tutvustatakse vanausuliste kultuuri-, kiriku- ja vaimuelu nii Eestis kui ka Eestist väljaspool ning edastatakse kogukonna jaoks olulist infot. Seda lisalehte loevad vanausulised üle Eesti. Starover Estonii artiklite koostamise ja info kogumise eest vastutab MTÜ Peipsirannik.