Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid

Eesti keele ja kultuuri tundmise klubides saavad keeleõppehuvilised parandada oma keeleoskust. Klubidesse oodatakse täiskasvanuid (alates 18. eluaastast), kes on läbinud eesti keele kursuse või edukalt sooritanud keeleeksami tasemel B1, B2 või C1.

Keele ja kultuuri tundmise klubid on mõeldud eesti keele praktiseerimiseks, keelebarjääridest vabanemiseks ja suhtlemisraskuste ületamiseks. Nendes tasub osaleda eelkõige neil, kes juba oskavad eesti keelt, kuid kes vajavad veel julgustust ja tunnustust, et spontaanselt ning vabalt eesti keeles rääkida.

Keele ja kultuuri tundmise klubid pakuvad võimalust eesti keeles suhelda ning ennast harida. Võrreldes klassikalise keeletunniga on klubi kohtumised rikastatud suhtlemisolukordade ja mitteformaalse õppe elementidega, nagu õppekäikude või kohtumistega, kus õhkkond on vabam. Kohtumistele kaasatakse eesti keelt emakeelena rääkivaid inimesi, kellega saab eesti keeles vestelda ning kes innustavad eesti keeles suhtlema. Külalistega saavad klubilased vestelda erinevatel igapäevaelulistel teemadel ja tutvuda tavaelulistes situatsioonides kasutatavate kõnekeelsete ütlemistega. 

Käsiraamat: eesti keele ja kultuuri tundmise klubide korraldajatele mõeldud juhiseid koondav käsiraamat on leitav sellelt lingilt

Registreerumine: ülevaade avatud eesti keele ja kultuuri tundmise klubidest ning muudest keeleõppe võimalustest on toodud allpool. Klubidesse on võimalik registreeruda Integratsiooni Sihtasustuse iseteeninduses, kuhu saab siseneda sellel lingil.

Avatud eesti keele ja kultuuri tundmise klubid ning muud keeleõppe võimalused:

esf logo

Lisainfo: Mari Sieberk – keeleõpet toetavate tegevuste valdkonnajuht, tel 5555 0688, e-post [email protected].

Eesti keele ja kultuuri tundmise klubide rahastamisallikas: Euroopa Sotsiaalfond+ toetusest rahastatava projekti nr 2021-2027.4.07.23-0006 „Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe“.

Info on avaldatud 25.07.2023.