Kultuuriühendus Kirill ja Meffodi

Igor Jermakov
[email protected]
56477072
https://www.slavia.ee/slaavi-parg
Mere pst 5, 10111 Tallinn, Harju maakond

MTÜ Kultuuriühendus Kirill ja Meffodi on katusorganisatsiooniks 28-le loomingulisele kollektiivile, kus osaleb üle 2000 liikme, kellest 40% on noored ja lapsed. MTÜ on asutatud 29. detsembril 2008. aastal eesmärgiga säilitada ja arendada Eestis vene/slaavi kultuuri. Katusorganisatsiooni ülesandeks on traditsioonilise slaavi kultuuri ja kirjanduse populariseerimine ja kogukonna liikmete kaasamine loomingulisse tegevusse. Organisatsiooni katuse alla kuuluvad liikmesorganisatsioonid, mis tegutsevad kultuurisektori arendamisega erinevates vormides: rahvatants, rahvalaul, rahvamuusika, teatrikunst, kirjandus ja kujutav kunst. 

Aastaringselt korraldab organisatsioon Eestis palju avalikke, peamiselt heategevusüritusi. Igal

aastal korraldatakse mitu avalikku festivali: rahvusvaheline lühifilmide festival „Ettenägematu Film“ (Stuudio Meksvideo MTÜ); akadeemiline koorilaulufestival „Kristallvõti“ (Vene kooriühing ja segakoor Russ); teatrifestival „Sügis Tallinnas“ (Vene Amatöörteatristuudiote Ühendus koostöös teatriga JUNOST). Traditsiooniliselt tähistavad loomekollektiivid suure pidutsemisega rahvusvahelist laulu- ja tantsupidu „Slaavi pärg“ iga kahe-kolme aasta tagant maikuus; iga aasta maikuu lõpus tähistatakse slaavi kirjakeele- ja kultuuripäevi ja septembris Eestimaa rahvuste päeva. MTÜ Eesti Severjanini Kultuuriselts ja Vene Literaatide Eesti Ühendus MTÜ tegelevad aktiivselt slaavi kirjanduse tutvustamisega avalikkusele. Severjanini Kultuuriselts korraldab kirjaniku mälestustele pühendatud muusika- ja luuleõhtuid ning viib läbi arendavaid ajalooekskursioone. Literaatide Ühendus korraldab igakuised kirjandusseminare huvilistele. Katusorganisatsiooni tantsukollektiivid esinevad tihti suurtel lavadel, õppeasutustes ja kultuurikeskustes ning võtavad osa konkurssidest ja festivalidest. Oluliseks peetakse ka Eesti tähtpäevade tähistamist: kollektiivid esinevad Vanalinna päevadel, vastla- ja jaanipäevadel, noorte laulu- ja tantsupeol, Lasnamäe ja Maardu linnapäevadel. Heaks traditsiooniks on kujunenud tantsu- ja laulukollektiivide väljasõidukontsertide organiseerimine. 

MTÜ Kunstimaailm vastutab kujutava kunsti viimise eest kunstisõpradeni. Näituseid korraldatakse 3-4 korda aastas peamiselt Vene Kultuurikeskuse (Mere pst 5) galeriides, korraldatakse meistriklasse, millest igaüks saab osa võtta. Koostöös partneritega viiakse läbi loenguid, temaatilisi ja kunstnike personaalnäituseid.

Kultuuriühenduse Kirill ja Meffodi peamisteks koostööpartneriteks on Kultuuriministeerium,

Integratsiooni Sihtasutus, Vene Haridus-ja Heategevusühingute Liit Eestis MTÜ, Tallinna

Kultuuri- ja Spordiamet , Tallinna omavalitsused (Põhja-Tallinn, Lasnamäe).