Lõuna-Eesti Armeenia Rahvusühing

Ühingu eesmärk on ühendada armeenia keele, kultuuri ja rahvusliku identiteedi säilimisest ning edasiarendamisest huvitatud isikuid; abistada armeenlasi eesti keele, ajaloo ja kultuuri tundmaõppimisel ning lõimumisel eesti ühiskonda.