Eestimaa Tatarlaste Kultuuriühing Idel

Ühingu eesmärk on edendada kontakte Eesti ja Tatarimaa rahvaste vahel ning tutvustada tatari keelt ja kultuuri.