Eesti Armeenia Rahvusühing

Razmik Ivanjan
[email protected]
+3725188966
https://www.facebook.com/EstArm
Vase tn 10, 10125 Tallinn, Harju maakond

Eesti Armeenia Rahvusühing MTÜ on asutatud 19. mail 1998. aastal ning on katusorganisatsiooniks 7-le rahvusvähemuste ühendusele ja kultuuriseltsile. Organisatsiooni eesmärgiks on ühendada armeenlasi üle Eesti, edendades sõbralikke sidemeid kahe rahvuse vahel. 2021. aasta rahvaloenduse andmetel elab Eestis 1666 armeenlast, mis moodustab ˃0,1% kogu elanikkonnast.

EARÜ katuse all on järgmised ühingud: Tallinna Armeenia Rahvusselts (pühapäevakool), Armeenia Kultuuri- ja Spordiselts Nairi, Eesti Armeenia Rahvusselts Kilikia, Etnilise Muusika Ansambel Atlas, Eesti Armeenia Rahvusselts Komitas, Armeenia Kultuuriselts Jerevan ja Armeenia-Eesti Kultuuri Selts (armeesti.ee).

Armeenia rahvuskultuuri peamisteks edendajateks Eestis on Tallinna Armeenia Rahvusseltsi Pühapäevakool ning Tallinna Armeenia Apostlik kirik. Need asutused tagavad nooremale põlvkonnale ja seega kogu armeenia kogukonnale kultuurilise, sotsiaalse ja vaimse hariduse, aidates sellega kaasa Eesti ühiskonda lõimumisele. Pühapäevakoolis omandavad õpilased iidse Armeenia ajalugu, keelt ja kultuuri. Õppetöö toimub kaasaegsete õppemeetoditega: õpetlikud video- ja helimaterjalid, visuaalsed abivahendid, spetsiaalsed vahendid käsitöö ja tarbekunsti tundide läbiviimiseks. Nii pühapäevakooli õpilased kui ka kõik kogukonnaliikmed osalevad aktiivselt kõigis ühingute poolt korraldatavates ettevõtmistes, sh kirjandusõhtutel ja seminaridel, konverentsidel, kontsertidel ja näitustel, dokumentaal- ja ajaloofilmide linastustel, rahva- ja spordimängudel. Kooliprogramm tagab kultuuripärandi säilimise maailmas väärtuste globaliseerumise arengu kontekstis.

EARÜ on ainulaadne ka selle poolest, et on tihedalt seotud armeenia kogukonna kirikueluga, kus traditsiooniliselt toimuvad igal aastal kõik viis peamist kirikupüha. Neid tähistab rahvas pidulike üritustega, millest eredamad on jõulupühad ja Vardavar. Üritused toimuvad aastaringselt: jaanuaris jõulupidu, veebruaris emakeelepäev ja rahvuspüha Trndez, suvel noortelaager ja Vardavar, mais ja septembris Armeenia Vabariigi iseseisvuspäev jne.

EARÜ aitab kaasa Eesti ühiskonna sidustamisele, tugevdades kogukonna sidemeid Eestiga. Samuti tehakse kohalikele lugejatele kättesaadavaks armeenia kirjanduslikku pärandit, näiteks tõlgiti hiljuti (EARÜ toel) eesti keelde tuntud armeenia kirjaniku Tumanyani muinasjuttude raamat.

EARÜ ja Eesti armeenlaste kogukond väärtustavad eriti tihedat ja toetavat koostööd Integratsiooni Sihtasutuse, Kultuuriministeeriumi ning kõikide teiste Eestis tegutsevate kultuuriorganisatsioonidega, mis on suunatud Eesti riigi üldisele heaolule ja kogu ühiskonna õitsengule