Eesti keele kursused täiskasvanutele

Integratsiooni Sihtasutus pakub eesti keele õppe võimalust täiskasvanutele (alates 18. eluaastast) A1, A2, B1, B2 ja C1 tasemel. Keeleõppevõimalusi on mitmeid, neist kõige traditsioonilisemad on keelekursused.

Eesti keele kursus arendab kõiki osaoskusi (kirjutamine, lugemine, kuulamine, rääkimine). Kursus tuleb üles ehitada Euroopa keeleõppe raamdokumendi skaala tabelite vastavatele tasemete kirjeldustele, mis on kohane keeleõppes osalejate jaoks A1, A2, B1 ja B2 ja C1 keeletasemel. Õppetöö toimub eesti keeles sõltumata õppija emakeelest. Kursus peab arendama nii suulist kui ka kirjalikku väljendusoskust. Osaleja omandab kursuse käigus lisaks üldkeelele (suhtluskeel ning töö- ja ametialaga seotud teemad, ka tavaelus toimimiseks vajaliku erialase sõnavara (nt tööalane keeleoskus või teenindusega seotud valdkondades). Sõltuvalt keeleoskuse tasemest, oskab koolituse läbinu suhelda eesti keele alg-, kesk- või kõrgtasemel (sõltuvalt keeletasemest).

Registreerimine tasuta eesti keele kursustele on hetkel veel avatud kuni õppekohtade täitumiseni! Vaata üle kohtade saadavust ja registreeru SIIN.

Enne kursustele registreerimist soovitame eelnevalt läbida KEELETASEME TEST.

Järgmine võimalus tasuta eesti keele kursustele registreerimiseks avaneb Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel jaanuaris 2021. 

Kui teil ei õnnestu avalikuregistreerimise kaudu pääseda eesti keele õppesse, soovitame pöörduda eesti keele majade nõustajate poole, võttes nendega ühendust aadressil info@integratsiooniinfo.ee või helistades tasuta infotelefonile 800 9999. Nõustajad analüüsivad iga inimese personaalseid vajadusi ja olemasolevaid kogemusi ning pakuvad just temale sobiva variandi keeleõppeks. Nõustamise tulemusena suunatakse inimene sobiva koolitusepakkuja juurde või registreeritakse Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele majade kursustele.

Eesti keele õpet rahastab Kultuuriministeerium ning perioodil 2014 - 2020 rahastab ESF projekt „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“.