Nõukogu

Sihtasutuse tegevust kavandab nõukogu. Nõukogu korraldab ka Sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet selle tegevuse üle. Nõukogu koosseisu võib kuuluda kuni 13 liiget, kes määratakse asutaja poolt kolmeks aastaks.

Nõukogu koosseisus muudatuste tegemise ning nõukogu liikmete tagasikutsumise otsustab asutaja. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamidest. Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõigi Sihtasutuse dokumentidega ning kontrollida raamatupidamise õigsust, varade olemasolu, samuti Sihtasutuse tegevuse vastavust seadusele ja põhikirjale.

Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu koosseis:

Martin Tulit – (nõukogu aseesimees) Siseministeeriumi kodanikuühiskonna ja kohanemispoliitika osakonnajuhataja

Andero Adamson - Haridus- ja Teadusministeeriumi keelepoliitika osakonnajuhataja
Andrus Tamm - Eesti Mentorite Koda
Ann Räämet – Vabaühenduse MTÜ Kloogaranna Selts juht, Erakond Isamaaliit
Birute Klaas-Lang – Tartu Ülikooli eesti keele võõrkeelena professor
Heidi Uustalu – Maakondlikud Arenduskeskused MTÜ, Ettevõtliku kooli arendusjuht
Külli Remsu – Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Mari-Liis Jakobson - Tallinna Ülikooli poliitikasotsioloogia dotsent
Maris Toomel - Jõhvi Vallavanem
Piret Hartman – Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler
Priidu Ristkok – Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja
Vadim Belobrovtsev - Tallinna abilinnapea