Nõukogu

Sihtasutuse tegevust kavandab nõukogu. Nõukogu korraldab ka Sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet selle tegevuse üle. Nõukogu koosseisu võib kuuluda kuni 13 liiget, kes määratakse asutaja poolt kolmeks aastaks.

Nõukogu koosseisus muudatuste tegemise ning nõukogu liikmete tagasikutsumise otsustab asutaja. Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamidest. Oma ülesannete täitmiseks on nõukogul õigus tutvuda kõigi Sihtasutuse dokumentidega ning kontrollida raamatupidamise õigsust, varade olemasolu, samuti Sihtasutuse tegevuse vastavust seadusele ja põhikirjale.

Integratsiooni Sihtasutuse nõukogu koosseis:

Priidu Ristkok – nõukogu esimees, Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja

Andero Adamson - Haridus- ja Teadusministeeriumi keelepoliitika osakonnajuhataja
Birute Klaas-Lang – Tartu Ülikooli eesti keele võõrkeelena professor
Georg Männik - Isamaa Erakonna esindaja
Eda Silberg - Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler
Henri Kaselo - Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esindaja 
Mari-Liis Jakobson - Tallinna Ülikooli poliitikasotsioloogia dotsent
Maris Toomel - Jõhvi Vallavanem, Eesti Reformierakonna esindaja
Tarmo Miilits – Siseministeeriumi kantsler
Vadim Belobrovtsev - Tallinna abilinnapea, Eesti Keskerakonna esindaja