Eesti Vanausuliste Kultuurikeskus

Pavel Varunin
[email protected]
5133954
www.starover.ee
Liiva tn 17-7, 50303Tartu linn, Tartu maakond

Eesti Vanausuliste Kultuurikeskus on katusorganisatsioon, mille alla kuulub viis kultuuriühingut, kelle tegevuse eesmärk on vanausuliste kultuurielu arendamine ja kultuuritraditsioonide säilitamine ning edasikandmine. Katusorganisatsioon asutati 27. augustil 2008. aastal eesmärgiga hoida oma esivanemate vaimu- ja kultuuripärandit, rahvuslikke ja paikkondlikke pärimuskultuuri traditsioone.

Eestis on registreeritud 11 vanausuliste kogudust – üheksa Peipsimaal (Mustvee, Raja, Kallaste, Kasepää, Kükita, Kolkja, Varnja, Piirissaar), Tallinnas ja Tartus kummaski üks.

Eesti Vanausuliste Kultuurikeskus tegeleb jätkuvalt vanausuliste kultuuri uurimise, kogumise ning selle kättesaadavaks tegemisega ühingu liikmete mitmekülgse tegevuse kaudu. Tänaseks on välja antud pea 20 erinevat vanausuliste kultuuriloo ainetel koostatud raamatut. 2019. aastal pälvis P. Varunini raamat „Slavka i strana Drevleslovija“ („Slavka ja Vanakeele maa“) Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali venekeelse autori kirjandusauhinna. Vanausuliste kultuuriloo virtuaalsed arhiivid on kolmes keeles kättesaadavad aadressil www.starover.ee. Vaimulike värsside ja rahvalaulu laulukultuuri hoidmiseks tegutseb lastekoor Rusalia ja folklooriansambel Suprjadki. Varnja Perekonna Seltsi (https://www.facebook.com/people/Varnja-Perekonna-Selts/100063568297557/) eestvedamisel hoitakse käigus Varnja Elava Ajaloo muuseumi, tähistatakse rahvakalendri tähtpäevasid ning viiakse läbi õpitubasid. Ajalehes „Eesti Vanausulised“, mis 2021. aastani kandis nime „Peipsirannik“, kajastatakse ja väärtustatakse vanausuliste tegemisi ja inimesi.

Lastekoor Rusalia on esinenud nii kooli ja lasteaia kui ka Kolkja rahvamaja üritustel tähistamaks rahvakalendri tähtpäevi. Üheskoos on korraldatud loomingulisi õpitubasid ning palvelas on aset leidnud ühispalvus/-laulmine Kolkja, Kasepää ja Varnja vaimulike ning lauljatega. Kogukonna vanade traditsioonide säilitamisele ja taastamisele annab oma panuse Varnja Perekonna Selts, mis igal aastal korraldab kaks suuremat üritust: Jõhvika- ja sibulalaat ning Kalurite päev.

Igal aastal korraldatakse Peipsiääre vallas vanausuliste noorte suvepäevi. Oluliseks peetakse põlvkondade vahelist tihedat läbikäimist ning selleks on laagritesse kaasatud kogukonna vanemaid liikmeid. 

1999. a loodi Kolkja vanausuliste muuseum, mis annab ülevaate Peipsi järve ääres üle 350 aasta elavate vene vanausuliste elulaadist. Tartumaal Kolkja külas tegutseb aktiivselt Peipsimaa Pärimuskeskus (https://www.facebook.com/PeipsimaaPK/?locale=et_EE), kus korraldatakse näitusi, töötube, loenguid, tähistatakse tähtpäevi ja „loetakse soomuseid“. 

2002. a Varnja Perekonna Seltsi juhatuse otsusega avati Varnja Elava Ajaloo muuseum, 3 aastat hiljem avati samas majas ka Varnja Kalameeste muuseum. Varnja muuseumi ekspositsioon annab ülevaate vanausuliste elulaadist XIX sajandi lõpust kuni XX sajandi alguseni. Samuti töötab Mustvee Vanausuliste Koduloomuuseum, mille eksponaadid räägivad imeväärsest kandist – Peipsiäärest kui paigast, mis on rikas rahvajuttude ja legendide poolest.

Folklooriansambel Suprjadki (http://www.suprjadki.eu/et/) tegutseb aktiivselt vanausuliste folkloori tutvustamise ja piiriäärsete eesti-vene rahvatraditsioonide populariseerimisega nii Eestis kui ka välismaal. Suprjadki töö on üles ehitatud vene ja eesti rahvakalendri kombestiku, rahvariiete, tarbekunsti, folklaulu, traditsioonilise toidu, rahvamängude ja tantsude, suhtlemis- ja käitumisreeglite õpetamisele ja populariseerimisele. Nad näitavad eesti ja vene kombeid, mänge, tantse, laule jm mõlema kultuuri kõrvutamise teel. Ansambel osaleb paljudel rahvusvahelistel ja vabariiklikel folkloorifestivalidel, seminaridel, konverentsidel ja õpitubades.

Eesti Vanausuliste Kultuurikeskuse partneriteks on avalik-õiguslikud asutused nagu Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Vabaõhumuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Narva muuseum, Tallinna vene muuseum, Tartu Linnaraamatukogu, Narva Kesklinna raamatukogu, ERR (Raadio 4, telekanal ETV+) ja Eesti kultuuriühingud nagu MTÜ Rändavad Töötoad, MTÜ Piiri Peal, Eestimaa Rahvuste Ühendus, Vene Kultuuriseltside Assotsiatsioon "Ruthenia", MTÜ Peipsiääre Kalameeste Selts, Raja Vabaajakeskus jt.

Peamised Vanausuliste Kultuurikeskuse toetajad on Kultuuriministeerium, Integratsiooni Sihtasutus, Eesti Rahvakultuuri Keskus ja Eesti Kultuurkapital.