Eesti Ukrainlaste Kongress (EUK)

Eesti Ukrainlaste Kongress on katusorganisatsioon, mille eesmärk on säilitada Eestis elavate ukrainlaste kultuuriline identiteet. Kongressi kuulub 14 ühingut: MTÜ Ukraina Kaasmaalaskond Eestis (ühendustest vanim, asutatud 1988), MTÜ Ukraina Kultuurikeskus, MTÜ Ukraina Naiste Liit Eestis, MTÜ Kultuuride Ristmik, MTÜ Narva Linna Ukraina Kaasmaalaskond, MTÜ Smeritška, MTÜ Ukraina Kaasmaalaskond Barvinok, MTÜ Ukraina Kaasmaalus „Dva Koljorõ“, MTÜ Ukraina Muuseum, MTÜ Ukraina Kultuuri-Haridusühing Stožarõ, MTÜ Ukraina Kultuuri Selts Promin, MTÜ Noorteühing "PLAST", MTÜ Spordiklubi "Dnipro" ja MTÜ Eesti-Ukraina Partnerlus. 

EUK hoiab rahvakultuuripärandit ja korraldab palju üritusi, mis populariseerivad eesti kogukonnas ukraina laulukultuuri, rahvakombeid ja -traditsioone. Praegu tegutseb EUK seltsides 7 laulukollektiivi, kelle seas on eriti populaarne eesti-ukraina folkmuusikat mängiv ansambel Svjata Vatra. Seltsid korraldavad ukraina laulude kontserte ja õhtuid koolides, sotsiaalmajades ja vabaajakeskustes. 

Katusorganisatsiooni juhtimisel töötavad pühapäevakoolid Tallinnas, Maardus ja Tartus. Organisatsioon austab traditsiooniliste rahva- ja usupühade tähistamist nagu jõulud, vastlad, lihavõtted, jaanipäev jne. Aastaringselt korraldab organisatsioon üritusi, kus kogukonna liikmed tähistavad koos pühi ukraina rahvakommete kohaselt. „Ukraina koljada” programmi raames korraldavad seltsid üle Eesti ukraina jõululaulude koljada kontserte ja õhtuid, kus eesti kogukonnale tutvustatakse ukraina jõulukombeid. Erilisel kohal jõulude tähistamises on nn vertep – teatraliseeritud jõulutoiming usulistel teemadel, milles osalevad lapsed ja noored. 

Kunstil on oluline koht rahvatraditsioonide säilitamisel ja nende edasi andmisel nooremale põlvkonnale EUK tegeleb traditsiooniliste ukraina rahvusliku tarbekunsti õpitubade korraldamisega (nt traditsiooniliste motanka-nukkude ja lihavõttemunade valmistamine). Korraldatakse rahvakunstinäitusi suurte avalike ürituste ajal, näiteks linnapäevadel, festivalidel, laatadel. Suurimad rahvakunstikogud on Tallinnas Ukraina Kultuurikeskuses (UKK) ja Ukraina Muuseumis Kohtla-Järvel (avatud 2019. aastal EUK-i toel). 

Suurt tähelepanu osutatakse organisatsiooni sees väljapaistvate Ukraina isikute populariseerimisele Eestis. Temaatilised õhtud toimuvad tsükli “Väljapaistvad Ukraina kultuuri- ja ajalootegelased” raames, mis kestab juba üle 30 aasta. Eelkõige tutvustatakse külalistele kuulsaid luuletajaid, kirjanikke, lauljaid ja heliloojaid: T. Ševtšenko, Lesja Ukrainka, Ivan Franko, laulja Solomia Krušelnõtska, Mõkola Lõsenko ja paljud teised. EUK korraldab ka kohtumisi tuntud ukraina päritolu Eesti tegelastega – kunstnike A. Ljutjuki, Jarõna Ilo, Dmõtro Dobrovolski ja teistega. Praegu on saabunud Eestisse palju noori kultuuritegelasi: lauljad Pavlo Balakin ja Elena Brazhnyk, luuletajad ja kirjanikud Katya Novak, Irena Peterson-Pavljuk, Marko Teren ja teised, kes aktiivselt osalevad kultuurielus ja korraldavad ise kultuuriüritusi.

Noored on kaasatud ühingu töösse läbi spordiürituste, paljud neist osalevad ukraina jalgpalliklubis „Dnipro". Maailma Ukrainlaste Kongressi ja kohalike omavalitsuste toel korraldatakse Ukrainas iga-aastast ukraina diasporaa jalgpallivõistlust. 

Ukraina Kultuurikeskust külastavad lisaks ukrainlastele ka eestlased ja teiste rahvuste esindajad. Siin tutvuvad nad ukraina kultuuriga. Kultuurikeskuse tegevuse kohta on loodud dokumentaalfilm „Sõda ja puuhobune“ (2021), mis on linastunud Eestis ja Ukrainas. 

Eesti Ukrainlaste Kongress ja kõik selle liikmesseltsid pööravad suurt tähelepanu tööle Ukraina sõjapõgenikega – neile korraldatakse erinevaid üritusi, laagreid lastele, infoseminare, ukraina keele kursusi õpilastele, antakse psühholoogilist abi ja konsultatsioone (sh juriidilist).

EUK koostööpartnerid on riigi tasemel: Välisministeerium, Kultuuriministeerium, Siseministeerium, Idapartnerluse keskus - Eesti osakond, Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus, Eesti-Ukraina parlamendi sõprusrühm; kohalikud omavalitsused Narvas, Rakveres, Türil, Tartus, Maardus, Tallinnas; (mh annavad linna- ja vallavalitsused soodushinnaga või tasuta ruume ukraina kultuuriseltsidele Rakveres, Oisus, Kohtla-Järvel. Organisatsioonid võtavad omakorda osa ülelinnalistest üritustest nagu linnade päevad, rahvuste päeva tähistamine, erinevad festivalid jm); kultuurimajad: Oisu Rahvamaja, Türi Kultuurikeskus, Tartu Rahvuste Maja, Maardu Rahvamaja, Rakvere Rahvamaja. Koostööd tehakse eesti kollektiivide, kultuuri- ning spordiasutuste, naisseltsidega (Tallinna Rahvusvaheline Naisteklubi, Viljandimaa Naisselts, Eesti Naiste Koostöökett). Tantsuansambli Kullaketrajad repertuaaris on ukraina tantsud. Neid ja ka teisi kollektiive nagu meeskoor Lüü-Türr, Rakvere ja Türi tantsuansamblid kutsutakse osalema sõpruskontsertidel ja -õhtutel. Sõpruskohtumistel tutvustatakse ukraina ja eesti kultuuri.

EUK ja liikmeseltsid teevad tihedat koostööd erinevate Eesti asutustega: Tartu Linnamuuseum, Tartu Rahvakultuuri Keskus, Eesti Folkloorinõukogu, Rahvakultuuri Ülikool, Tartu Mänguasjamuuseum, Tallinna Mänguasjamuuseum, Kodulinna Maja, Eesti Vabaõhumuuseum, Haapsalu Evald Okase muuseum, Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Rahvusraamatukogu, Tallinna Keskraamatukogu, Ahtme Haruraamatukogu, Kohtla-Järve Keskraamatukogu, Iisaku Muuseum, Narva Muuseum, Eesti Instituut, Eesti Kirjanike Liit, Eesti selts Narvas, Eesti Rahvakultuuri Liit, kino Sõprus, Tallinna Loomaaed, Tallinna Botaanikaaed, ka eesti koolid, sotsiaalkeskused erinevates linnades jpt.

Koostöö Ukraina võimustruktuuridega, paljude regioonide kohalike omavalitsustega, Ukraina kultuuri- ning haridusasutuste ja mittetulundusühingutega: Ukraina Välisministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Haridusministeeriumiga, Noorsoo- ja Spordiministeeriumiga, Solomia Krušelnõtska majamuuseumiga, Taras Ševtšenko muuseumiga, Rahvusliku Vabaõhumuuseumiga “Põrogove”, Lvivi Rahvusülikooliga jt. Lvivi Linnavolikogu toel toimuvad muusikaõhtud, mis on pühendatud ukraina lauljale Solomia Krušelnõtskale ja luuletaja Ivan Frankole. Koostöös kohalike omavalitsustega korraldatakse Ukraina rahvameistrite, literaatide ja kunstnike külaskäike Eestisse. Tihedad suhted on noorte organisatsiooniga Plast, mis igal aastal toob Eesti ukraina noortele Petlemma tuld.

EUK teeb koostööd Maailma Ukrainlaste Kongressi (MUK), Euroopa Ukrainlaste Kongressi, Maailma Ukraina Naiste Organisatsioonide Föderatsiooniga. Nende struktuuride kaudu koordineerib EUK oma tegevust ukraina organisatsioonidega rahvusvahelisel areenil. EUK esindajad osalevad regulaarselt nõupidamistel, kongressidel ja muudel MUK üritustel ning neid valitakse MUK-i juhtorganitesse. 

Koostöö massiteabevahenditega – Eestis, Ukrainas ja mujal. Oma tegevuse tutvustamiseks kasutab Eesti Ukrainlaste Kongress selliseid infokanaleid:

- Raadio 4, muuhulgas ukrainakeelne saade „Tšervona kalõna“; Vikerraadio, Narva ja Tartu kohalikud raadiojaamad;

- ETV; ERR portaalid, kohalikud ajalehed, Linnaleht, Põhjarannik, Virumaa teataja, Võrumaa teataja;

- Ukrainas: Suspilne Radio, Emigrantse raadio, kohalikud telekanalid, Toronto Ukraina telekanal, Kreeka ajakiri Ukrainskõi Visnõk jt