Keelesõbra programm

Keelesõbra programm

Oleme algatanud mitmeid programme eesti keele oskuse arendamiseks. Teatavasti keeleõppe hädavajalikuks osaks on võimalus õpitut harjutada ehk õpitavas keeles vestelda. Selle võimaluse annabki Keelesõbra programm, mis viib eesti keeles vestlemiseks kokku keelesõbrad eesti keele õppija ja hea eesti keele oskusega vabatahtliku mentori.

Tänavu viime Keelesõbra programmi läbi viiendat korda. Sel aastal soovime kaasata 1000 mentorit, kes aitaksid vesteldes eesti keelt harjutada sama paljudel keeleõppijatel: link. Ootame registreeruma eesti keele mentoriks hiljemalt 7. veebruaril 2024registreeru mentoriks.

 

Lisainfo:

[email protected]

 

Tegevust viime ellu Euroopa Liidu 2021–2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide toel ja kultuuriministri 15.03.2023 käskkirja nr 80 „Eesti ühiskonnas lõimumist, sealhulgas kohanemist toetavate tegevuste elluviimiseks toetuse andmise tingimused“ projekti nr 2021-2027.4.07.23-0006 raames.