Keelesõbra programm

Keelesõbra programm

Keelesõbra programm viib eesti keeles vestlemiseks kokku keelesõbrad eesti keele õppija ja hea eesti keele oskusega vabatahtliku mentori.

Keelesõbra programmi hooaeg toimub iga aasta 14. veebruar – 14. mai. Järgmine hooaeg algab 2025. aasta alguses. Info registreerumise kohta avalikustame siin kodulehel jaanuaris 2025.

 

Lisainfo:

[email protected]

 

Tegevust viime ellu Euroopa Liidu 2021–2027 ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide toel ja kultuuriministri 15.03.2023 käskkirja nr 80 „Eesti ühiskonnas lõimumist, sealhulgas kohanemist toetavate tegevuste elluviimiseks toetuse andmise tingimused“ projekti nr 2021-2027.4.07.23-0006 raames.