MTÜ Eesti Vanausuliste Kultuuri- ja Arendusühing

MTÜ Eesti Vanausuliste Kultuuri- ja Arendusühingu eesmärk on vanausuliste kultuurielu arendamine ja traditsioonide säilitamine ning edasikandmine.

piltÜhingu üks põhitegevusi on kultuuripärandi kirjalik talletamine koostöös eri teadusasutuste teadlastega, kellega kogutakse ja uuritakse materjale. Valminud uuringutulemusi avaldatakse trükis.

Tänaseks on ühing välja andnud 12 vanausuliste kultuuriloo ainetel koostatud raamatut, millest osa („Isevärki Peipsiveer“, „Eesti vanausuliste kirjalik pärand“ ja „Katame laua! Vanausuliste toidud“) on ilmunud eesti keeles, kaks raamatut (“Eesti vanausulised” ja brošüür “Vene vanausulised Eestis” ) on ilmunud kolmes keeles.

Ilmunud on kaks vanausuliste dialektis kirjutatud muinasjuturaamatut „Ряпуша. Причудская сказка с причудами“ ja ,„Ряпушаи Белое Причудье“, lasteraamatud „Lesenka dobrodeteli“ ja „Lukovadje“, laste värvimisraamat „Лицевая азбука“ ja raamat-laulik „Eesti vanausuliste vaimulike värsside ja lemmiklauludega „Belaja lestovka“.

Igal aastal annab ühing välja ainulaadse vanausuliste kalendri, mis on illustreeritud vanausulistele ainuomases lubok stiilis.

Ühingu koostööpartnerid on mitmed Eesti kultuuriühingud nagu MTÜ Piiri Peal, Eestimaa Rahvuste Ühendus MTÜ ning teadus- ja kultuuriasutused nagu Tartu Ülikooli vene keele õppetool, Tartu linna raamatukogu, Narva kesklinna raamatukogu, Eesti vabaõhumuuseum, Vene muuseum, Narva muuseum, jne.

Koostööpartneritega on läbi viidud konverentse, näitusi ja raamatuesitlusi nii vene kui ka eesti keeles.

Ühing korraldab Peipsiääre vallas vanausuliste noorte suvepäevi eesmärgiga, et vanausuliste noortel oleks võimalus tulla tagasi oma juurte juurde ja tunda end oma kultuuri kandjatena.