Loominguliste Kollektiivide Ühing Kalinka Eestis

Natalia Zenchenko
[email protected]
+37256563129
https://www.facebook.com/Diapasoon?locale=et_EE
Vilisuu 7, 13626 Tallinn,Lasnamäe linnaosa

Ühingu Kalinka tegevus on suunatud oma eelkõige vene rahvuskultuuri tutvustamisele, hoidmisele, väärtustamisele, oma kultuuri arusaadavaks ja huvitavaks tegemisele. Ühingu kollektiivide tegevus pakub erinevate ürituste kaudu võimalust kokku puutuda ja tutvustada oma kultuuri ka teistest kultuuridest pärit Eesti elanikele. 

Ühingu lastele ja noortele suunatud põhitegevused pakuvad arendavaid ja meelelahutuslikke ajaveetmise võimalusi – need toetavad laste muusikalist, füüsilist ja loomingulist arengut eelkõige tantsu, laulu ja käsitöö kaudu. Samas pööratakse tähelepanu oma rahvuskultuuri tutvustamisele ja huvi tõstmisele oma kultuuri, keele, tavade ja traditsioonide vastu. Oma päritolukultuuri tundmine on oluline eeltingimus, et olla tundlik ka teiste, sh eesti kultuuri vastu.

Ühing korraldab erinevaid kontsertesinemisi, kus tutvustatakse vene rahva ja kaasaegset vokaalloomingut, traditsioonilist vene rahvalaulu ja -tantse. Vähemalt 1-2 korda aastas toimub suur nö aruandekontsert (“Tere, Suvi!”) ühingu kollektiivide kõigi liikmete ja külaliste osavõtul. Tähistatakse rahvuspühi temaatiliste üritustega, osaletakse laulu ja tantsunumbritega Tallinnas ja mujal korraldatavatel kultuuriüritustel, samuti teiste kultuuriseltside ja ühenduste loominguliste projektide üritustel. Ürituste ettevalmistamisel tutvuvad esinejad sügavamalt vene pärand- ja kaasaegse kultuuriga, viies seda esinemiste kaudu ka laiema kuulajaskonnani. 

Igal aastal võtavad ühingu loomekollektiivid osa Vanalinna päevadest, Kadrioru päevadest, vastlapäeva (maslenitsa) rahvapeost, teiste kultuuriseltside ja ühenduste loomingulistest projektidest, festivalidest (nt tantsufestival “Koolitants”, rahvusvahelised festivalid „Talentide sõpruskond“ Tallinnas ja “Riga Symphony” Lätis, suvefestival „Multikultuurne Pärnu“, festival „Sinilind“) ja kontsertidest (nt Slaavi Pärg); korraldavad kevad- ja sügiskontserte, kunstinäitusi, kus oma loomingulisi võimeid näitavad üle 100 lapse ja nooruki. 

LOOMINGULISTE KOLLEKTIIVIDE ÜHING KALINKA EESTIS teeb pidevalt koostööd teiste kultuuriühingute ja rahvusvähemuste ühendustega, nendega kogemusi vahetades ja osaledes erinevates ühisüritustes. 

Ühingu Kalinka pikaajalisteks peapartneriteks on Kultuuriministeerium ja Integratsiooni Sihtasutus. 

Informatsiooni ühingu Kalinka tegevuse/ürituste kohta on võimalik leida sotsiaalmeedia kanalites ja/või sotsiaalvõrgustikutes (nt https://www.facebook.com/Diapasoon?locale=et_EE).