Kogemuskohtumised

Ootame kõiki rahvuskaaslaseid oma mõtteid jagama Tagasipöördujate Klubis!

Integratsiooni Sihtasutus organiseerib kõikidele Eestis elamisest huvitatutele kohtumisi, et tagasitulijad saaksid leida kontakte teistega ning aidata paremini kohaneda eluga Eestis.

Osalejatel on võimalik kokkusaamistel kuulata, kuidas teistel eestlastel läheb, kuidas tagasipöördujad on Eestis kohanemisel hakkama saanud, saada vajalikku infot ja tuge oma elu paremaks korraldamiseks ning jagada oma kogemusi.

Kohtumised toimuvad aastaringselt ja on kõigile tasuta, osalemiseks peab end vaid registreerima. Jälgi uudiseid toimuvatest üritustest siin lehel või meie Facebook grupis.

 

Lisainfo:

Marika Sulg
rahvuskaaslaste nõustaja
[email protected]
+372 55511739

Kaire Cocker
rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht
[email protected]
+372 5364 4172

 

Kogemuskohtumised (fotod):