Kogemuskohtumised

Ootame kõiki rahvuskaaslaseid oma mõtteid jagama!

Integratsiooni Sihtasutus organiseerib kõikidele Eestis elamisest huvitatutele kohtumisi, et tagasitulijad saaksid leida kontakte teistega ning aidata paremini kohaneda eluga Eestis.

Osalejatel on võimalik kokkusaamistel kuulata, kuidas teistel eestlastel läheb, kuidas tagasipöördujad on Eestis kohanemisel hakkama saanud, saada vajalikku infot ja tuge oma elu paremaks korraldamiseks ning jagada oma kogemusi.

Kohtumised toimuvad esialgu kuni juunini ja on kõigile tasuta, osalemiseks peab end vaid registreerima.

Järgmine kohtumine toimub 26.05.2023. Jälgi uudiseid toimumiskohast ja ajast siin lehel või meie Facebook grupis.

Lisainfo:

Marika Sulg
rahvuskaaslaste nõustaja
[email protected]
+372 55511739

Kaire Cocker
rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht
[email protected]
+372 5364 4172

 

 

 

 

RAHVUSKAASLASELE

Meie eesmärk on, et Eestisse naasvad inimesed kohanevad sujuvalt ühiskonnaga ja et välisriikides elavad rahvuskaaslased oleksid tihedalt seotud Eestiga.