Kogemuskohtumised

 

Ootame kõiki rahvuskaaslaseid, kes elavad välisriigis ja tagasipöördujaid oma mõtteid jagama ZOOM kohtumistel!

Integratsiooni Sihtasutus organiseerib kõikidele Eestis elamisest huvitatutele ZOOMis kohtumisi, et veel välisriigis elavad eestlased saaksid leida kontakte teistega ja kui soov on kodumaale naasta, siis aidata paremini kohaneda eluga Eestis.

Osalejatel on võimalik kokkusaamistel kuulata, kuidas teistel eestlastel läheb, kuidas tagasipöördujad on Eestis kohanemisel hakkama saanud, saada vajalikku infot ja tuge oma elu paremaks korraldamiseks ning jagada oma kogemusi.

Kohtumised toimuvad esialgu kuni juuni kuuni ja on kõigile tasuta, osalemiseks peab end vaid registreerima. Kohtumisi viib läbi kogenud grupijuht Maire Lilleberg.

Uued kohtumised algavad 2022. aasta veebruaris

 

Lisainfo:

Kaire Cocker
rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht
kaire.cocker@integratsioon.ee
+372 5364 4172

 

 

 

RAHVUSKAASLASELE

Meie eesmärk on, et Eestisse naasvad inimesed kohanevad sujuvalt ühiskonnaga ja et välisriikides elavad rahvuskaaslased oleksid tihedalt seotud Eestiga.

Tagasipöördujale

Tagasipöördujale

 

Välisriigis elavatele eestlastele

Välisriigis elavatele eestlastele