Keelematk A2+ (Ida-Virumaa)

 • Suhtlustase: A2+
 • Koht: Alutaguse Matkaklubi Alutaguse vald
 • Aeg: 08.06.2024 kell 10:00 - 18:00
 • Formaat: Suhtluspraktika

KURTNA JÄRVESTIK

Liustiku ja jääpankade sulamise tuhandete aastate keerukate protsesside tulemusel on tekkinud Kurtnasse unikaalne maastik, mida iseloomustab reljeefi ja taimkatte tugev mosaiiksus.
Mõhnastik ja järvederohkus annab sellele paikkonnale kordumatuse – vaid 30 km² alale on koondunud üle 40. järve! Läheme vaatame osa neist järvedest üle.

Käsitletavad teemad: veekogud (järved, jõed, kraavid), pinnavormid (mõhnad, liivaseljandikud, sood jne), maastikud (metsad, aasad, lagendikud), looduskasutus (turba kaevandamine, liiva kaevandamine, vee tarbimine, puhkemajandus). Elusloodus (kalad, imetajad, kahepaiksed, putukad jne)

KAVA:
11.00 Saabumine matka piirkonda

Buss võtab rahva peale järgmistest peatustest:
Kell 10.00 Narva Peetri väljak
Kell 10.25 Sillamäe bussijaam
Kell 10.45 Jõhvi parkla Tartu põik 1 (Jõhvi kesklinnas viadukti all).

11.00-11.20 Sissejuhatus: tutvumine, päeva tutvustus, õppematerjalide (sh tugisõnade) jagamine ning selgitamine
12.00-13.40 Matk koos pausidega, mis sisaldab vaatluseid, ülesandeid ja temaatilisi mängulisi tegevusi.
13.40-14.10 Lõunapaus. NB! Söögi ja joogi võtavad osalejad ise kaasa.
14.10-15.50 Matk koos pausidega, mis sisaldab vaatluseid, ülesandeid ja temaatilisi mängulisi tegevusi.
15.50-16.15 Kokkuvõtete tegemine
Tagasisõit.

Kontaktisik: Ingrid Kuligina, tel. 5141692, e-post: [email protected]

Keelematka rahastatakse: ESF+ projekt nr 2021-2027.4.07.23-0006 „Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe“ alategevus „Erinevate kultuuri- ja vaba aja tegevuste pakkumine eesti keele õppe toetamiseks ning praktiseerimiseks“.

Registreerimine: https://iseteenindus.integratsioon.ee/service/view/14442?lang=et

NB! Registreerimine sündmustele toimub nüüd läbi Integratsiooni Sihtasutuse iseteeninduse, kuhu saate siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil. Palun tutvuge iseteeninduse kasutusjuhendiga: https://integratsioon.ee/iseteenindus

Uus Eesti kino A2+ (Narva)

 • Suhtlustase: A2+
 • Koht: Narva eesti keele maja Linda 2
 • Aeg: 29.05.2024 kell 18:00 - 20:30
 • Formaat: Suhtluspraktika

Uus Eesti kino on igakuine filmiõhtute sari, kus fookuses on eesti filmi kõige värskemad pärlid.

Sari keskendub peamiselt eesti komöödia ning draamafilmide paremiku näitamisele, ent sekka on valitud ka auhinnatud autoridokumentaale ning kunstilise suunitlusega lühifilme (BFM).
Filmiõhtute eesmärk on tutvustada kaasaegset eesti filmi ning arendada kuulamis-, lugemis-, ja arutlemisoskust. Filmile eelneb ja järgneb vabas vormis vestlus, kus osalejad saavad oma mõtteid jagada. Samuti arutatakse eelnevalt koos läbi filmis esinevad keerulisemad (sh kõnekeelsed) väljendid ning avatakse filmi tagamaad. Igaks korraks on ette valmistatud ka info- või tööleht.

29. mai filmiõhtu film on „Suvitajad“ (2023)
Suvine komöödia. Juhan Smuuli jutustuse põhjal valmis aastal 1979 armastatud "Siin me oleme". Sama teksti põhjal loodi 2023. aastal "Suvitajad", mis toob muheda suveseikluse tänapäeva Muhu saarele. Kalur Ärni võtab jaanipäeva ajaks oma maakodusse üürilised. Tal pole aga õrna aimugi, et proua Sohvia, tema abikaasa Johan, proua õde Erna ja tolle kallim Ivo on erakordselt nõudlikud ja tüütud külalised. Linnarahvas nõuab erikohtlemist ja skandaalitseb, aga nende tülide varjus lööb Ärni tütre ja suvitajate poja vahel leekima noor armastus…

Registreerimine: https://iseteenindus.integratsioon.ee/service/view/14439?lang=et

NB! Registreerimine sündmustele toimub nüüd läbi Integratsiooni Sihtasutuse iseteeninduse, kuhu saate siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil. Palun tutvuge iseteeninduse kasutusjuhendiga: https://integratsioon.ee/iseteenindus

Kuni 10. juunini saab taotleda toetust Ida-Virumaa ettevõtlust edendavateks üritusteks

Kuni 10. juunini saavad juriidilised isikud, kohalikud omavalitsused ning nende hallatavad asutused taotleda toetust Ida-Virumaal ettevõtlust edendavate spordi- ja kultuuriürituste korraldamiseks. Toetusi kogusummas 400 000 eurot eraldab Integratsiooni Sihtasutus koostöös Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiga.  

Regionaalminister Piret Hartman kutsub organisatsioone osalema taotlusvoorus ning pakkuma kultuuri- ja spordisündmusi, mis ühest küljest mitmekesistavad ja tugevdavad kultuuriruumi, kuid teisalt muudavad piirkonna turistidele atraktiivsemaks. „Iga Ida-Virumaal toimuva sündmuse korraldamine pakub tuge kohalikule ettevõtlusele ja eriti tänuväärsed on üritused, kus meelelahutust jätkub mitmeks päevaks või mille toimumine leiab aset väljaspool tavapärast suvist külastushooaega. Seekordne vooru maht on suurem kui eelmisel aastal ning kasvanud on ka maksimaalne toetus ühe projekti kohta,“ lisas ta.  

Toetuse võivad saada spordi- ja kultuuriüritused, mis toimuvad Ida-Virumaal kuni 14. maini 2025, omavad vähemalt maakondlikku tähtsust ja kaasavad rohkem kui 1000 inimest. Tegemist võib olla nii esmakordsete kui ka korduvalt toimuvate üritustega. 

Toetust summas alates 10 000 eurost kuni 30 000 euroni saavad taotleda juriidilised isikud, kohalikud omavalitsused ja nende hallatavad asutused. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi eelarves on toetusteks ettenähtud kokku 400 000 eurot. 

Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Dmitri Moskovtsevi arvates toob toetus kasu nii Ida-Virumaale kui ka tervele Eestile. „Juba viiendat aastat toimuva taotlusvooru tulemustest näeme, et see avaldab soovitud mõju. Esiteks, toovad üritused kokku inimesi kogu Eestist. Teiseks, annavad need kohalikele ettevõtjatele ja kogukondadele täiendava tõuke arenguks,“ ütles ta. 

Ida-Virumaa ettevõtluse elavdamine ning piirkonnas toimuvate spordi- ja kultuuriürituste arendamine on osa Ida-Virumaa programmist, mida Integratsiooni Sihtasutus viib ellu riigi regionaalpoliitika programmi raames koostöös Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiga alates 2019. aastast. Möödunud aastal said riigipoolset toetust 17 organisatsiooni kogusummas 350 000 eurot. 

Taotlused tuleb esitada Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu hiljemalt 10. juunil 2024. 

Täpset infot taotlusvoorus osalemise kohta saab Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel. Samuti saab täiendava info infopäeval, mis toimub veebikeskkonnas Teams 28. mail kell 15. Infopäeval osalemiseks tuleb registreeruda aadressil [email protected]

Kultuur

Tallinn - Viljandi A2+

 • Suhtlustase: A2+
 • Koht: MTÜ Etnoweb G. Otsa 9 parkimispeatusest, Estonia teatri kõrval
 • Aeg: 15.06.2024 kell 09:00 - 19:00
 • Formaat: Väljasõit

Tule avasta võluv Viljandi, kus elab pärimuskultuur! Viljandi on üks vanimaid linnu Eestis.
Viljandis külastatakse Eesti Pärimusmuusika Keskust, Kondase Keskust, Ugala teatrit ja tehakse linnaekskursioon.

Päevakavas toodud tegevuste käigus õpime ja harjutame eesti keelt ning kogume kultuurielamusi.
Kontaktisik on Liia Asanova: tel 5538663

-------
Õppereisi päevakava

Külastame Eesti Pärimusmuusika Keskust, Kondase Keskust, Ugala teatrit ja tehakse linnaekskursioon.

9.00 Väljasõit (Tallinnast aadressilt G. Otsa 9 parkimispeatusest, Estonia teatri kõrvalt)
11.45 Lõunapaus
19.00 Tagasi Tallinnas G. Otsa tänava parkimispeatuses

-----
Õppereisid on suunatud inimestele, kelle emakeel ei ole eesti keel ja kes soovivad eesti keelt praktiseerida; külastada kultuuriloolisi paiku ning muuseume, etendus- jt kultuuriasutusi, mis aitavad mõista eesti kultuuri eripära ja traditsioone.

Õppereisi rahastamisallikas: ESF+ projekt nr 2021-2027.4.07.23-0006 „Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe“ alategevus „Erinevate kultuuri- ja vaba aja tegevuste pakkumine eesti keele õppe toetamiseks ning praktiseerimiseks“.

Registreerimine: https://iseteenindus.integratsioon.ee/service/view/14437?lang=et

NB! Registreerimine sündmustele toimub nüüd läbi Integratsiooni Sihtasutuse iseteeninduse, kuhu saate siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil. Palun tutvuge iseteeninduse kasutusjuhendiga: https://integratsioon.ee/iseteenindus

Taotlusvoor „Ida-Virumaa ettevõtlust edendavad spordi- ja kultuuriüritused“

Taotlusvooru aeg 17.05.2024 kell 00.00 – 10.06.2024 kell 23.59

Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutuse rakenduskeskus

Taotlusvooru rahastab Regionaal- ja Põllumajandusministeerium

Taotlusvooru aluseks on riigihalduse ministri 13.04.2020 määrus nr 13 "Ida-Virumaa ettevõtlust edendavate spordi- ja kultuuriürituste toetuse andmise tingimused ja kord", mis on leitav siin.

Taotlusvooru eesmärk

Taotlusvooru eesmärk on toetada Ida-Virumaal spordi- ja kultuuriürituste korraldamist, elavdada sündmuste korraldamise kaudu piirkonna ettevõtlust ning suurendada kohalike elanike ja organisatsioonide kaasatust sündmuste korraldamisse.

Spordi- ja kultuuritegevustega toetatakse Ida-Virumaa spordi- ja kultuurielu ning ettevõtluse mitmekesistamist ja väikeettevõtluse arengut, eelkõige kohalikke loomemajandus-, toitlustus- ning turismivaldkonna ettevõtjaid. Piirkonna elanike ja organisatsioonide aktiivne osalus ürituste korraldamisel kasvatab nende kogukonnateadlikkust ja ettevõtlikkust.

Toetatavad tegevused

Toetatakse erinevate kultuuri- ja spordiürituste korraldamist, sh tantsu-, muusika- ja filmifestivalid, massi- või meeskonnaspordi üritused. Tegemist võib olla nii uus- kui ka korduvüritusega, eelistatud on eesti kultuuri ja spordiga tutvumise võimaluste pakkumine, sh seiklus-, üllatus- ja elamuskogemust pakkuvad tegevused. Toetatavad kultuuri- või spordiüritused peavad olema vähemalt maakondliku tähtsusega, mistõttu on projektis osalevate inimeste miinimumarv 1000.

Taotlusvooru abikõlblikkuse periood on 17.05.2024 – 16.05.2025.

Ei toetata projekti, mis on ellu viidud enne toetuse taotluse esitamist ehk kui kõik projekti toetatavad tegevused on juba toimunud.

Nõuded taotlejale

Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse üksus (linn või vald) või selle hallatav asutus.

Taotlusvooru eelarve on 400 000 eurot. Taotletava toetuse minimaalne summa on 10 000 eurot ja maksimaalne summa 30 000 eurot taotluse kohta. Iga taotleja saab esitada ainult ühe taotluse.

Taotluste esitamise tähtaeg on 10.06.2024 kell 23.59.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi Toetuste Menetlemise Infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login.

Projekti trükistel, reklaamil ja teavitusmaterjalidel peab kasutama Integratsiooni Sihtasutuse logo ja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi “regionaalarengu toetuseks” logo.

Taotlusvooru infopäev toimub Microsoft Teamsi keskkonnas 28.05.2024 kell 15.00.

Infopäevadele palume registreeruda aadressil [email protected]

Infopäeva link edastatakse osalejatele hiljemalt päev enne infopäeva toimumist.

 

Lisainfo:

Ave Härsing  kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht, tel 659 9024, e-post: [email protected] 

Iris Järv  koordinaator, tel 5982 3155, e-post: [email protected]

Tallinn - Pärnu A2+

 • Suhtlustase: A2+
 • Koht: MTÜ Etnoweb G. Otsa 9 parkimispeatusest, Estonia teatri kõrval
 • Aeg: 08.06.2024 kell 09:00 - 19:00
 • Formaat: Väljasõit

Pärnu on meie üks tuntumaid kuurortlinnu. Lisaks merele saab seal pilgu peale visata ka Eesti pikkuselt teisele jõele – Pärnu jõele, mis saavutab oma suurima laiuse just nimelt linnas, olles kohati üle 300 meetri laiune. Tule tutvu armsa suvepealinnaga!

Päevakavas toodud tegevuste käigus õpime ja harjutame eesti keelt ning kogume kultuurielamusi.
Kontaktisik on Liia Asanova: tel 5538663

-------
Õppereisi päevakava

Külastame Endla teatrit, Pärnu Keskraamatukogu, Pärnu muuseumi, Koidula Muuseumi, Pärnu vanalinna ja randa.

9.00 Väljasõit (Tallinnast aadressilt G. Otsa 9 parkimispeatusest, Estonia teatri kõrvalt)
11.45 Lõunapaus
19.00 Tagasi Tallinnas G. Otsa tänava parkimispeatuses

-----
Õppereisid on suunatud inimestele, kelle emakeel ei ole eesti keel ja kes soovivad eesti keelt praktiseerida; külastada kultuuriloolisi paiku ning muuseume, etendus- jt kultuuriasutusi, mis aitavad mõista eesti kultuuri eripära ja traditsioone.

Õppereisi rahastamisallikas: ESF+ projekt nr 2021-2027.4.07.23-0006 „Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe“ alategevus „Erinevate kultuuri- ja vaba aja tegevuste pakkumine eesti keele õppe toetamiseks ning praktiseerimiseks“.

Registreerimine: https://iseteenindus.integratsioon.ee/service/view/14436?lang=et

NB! Registreerimine sündmustele toimub nüüd läbi Integratsiooni Sihtasutuse iseteeninduse, kuhu saate siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil. Palun tutvuge iseteeninduse kasutusjuhendiga: https://integratsioon.ee/iseteenindus

Narva-Pärnu õppereis A2+ - KOHAD TÄIS

 • Suhtlustase: A2+
 • Koht: Õppekeskus OÜ Peetri plats, Narva linn
 • Aeg: 08.06.2024 kell 07:30 - 19:30
 • Formaat: Väljasõit

Tutvume suvepealinnas eesti põneva ja sooja kultuuriga!
Pärnu õppereisi rikkalik kultuuriprogramm pakub hulgaliselt võimalusi eesti kultuuri ja ajaloo avastamiseks. Külastame Endla teatrit, Pärnu Keskraamatukogu, Koidula Muuseumi, Pärnu vanalinna ja randa. Kõigi tegevuste käigus õpime ja harjutame eesti keelt ning kogume kultuurielamusi. Lisainfo: Janus Paurmanilt e-posti aadressil [email protected].

Ps! Õppereis algab Narvast ning sellega ei saa liituda Pärnust.
---
Õppereisi päevakava

7.30 Väljasõit Peetri platsilt, Narvast
11.30 Endla teateri külastus
13.30 Lõuna
14.30 Linnatuur (Pärnu Keskraamatukogu, südalinn ja rand)
15.00 Koidula muuseumi külastus
16.30 Tagasisõit Narva
19.30 Narvas Peetri platsil

Õppereisid on suunatud nendele inimestele, kelle emakeel ei ole eesti keel ja kes soovivad eesti keelt praktiseerida; külastada kultuuriloolisi paiku ning muuseume, etendus- jt kultuuriasutusi, mis aitavad mõista eesti kultuuri eripära ja traditsioone.

Õppereisid viib läbi Õppekeskus OÜ.

Üks inimene saab erinevatel õppereisidel osaleda kuni neli korda. Korraldajal on õigus enam kui neljal õppereisil osalemine tühistada.

Õppereisi rahastamisallikas: ESF+ projekt nr 2021-2027.4.07.23-0006 „Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe“ alategevus „Erinevate kultuuri- ja vaba aja tegevuste pakkumine eesti keele õppe toetamiseks ning praktiseerimiseks“.

Registreerimine: https://iseteenindus.integratsioon.ee/service/view/14434?lang=et

NB! Registreerimine sündmustele toimub nüüd läbi Integratsiooni Sihtasutuse iseteeninduse, kuhu saate siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil. Palun tutvuge iseteeninduse kasutusjuhendiga: https://integratsioon.ee/iseteenindus

Narva-Tallinn õppereis A2+ - KOHAD TÄIS

 • Suhtlustase: A2+
 • Koht: Õppekeskus OÜ Peetri plats, Narva linn
 • Aeg: 01.06.2024 kell 07:00 - 20:00
 • Formaat: Väljasõit

Tutvume Eesti pealinnas meie ajaloo ja kaasaegsete kultuuriga – külastame keskaegset vanalinna ja Niguliste kirikut, uhket Estonia teatrit ning Tallinna Linnamuuseumi ja Lauluväljakut. Kõigi tegevuste käigus õpime ja harjutame eesti keelt ning kogume kultuurielamusi. Lisainfo: Janus Paurmanilt e-posti aadressil [email protected] või telefonil 5660 4379

----
Õppereisi päevakava

7.00 Väljasõit Peetri platsilt Narvast
7.20 Sillamäe bussijaam
7.45 Jõhvi bussijaam
10.00 – 12.15 Vanalinn ja Niguliste kiriku külastus
12.15 – 13.00 Lõuna
13.00 – 15.15 Estonia teatri külastus ja Tallinna Linnamuuseumi külastus
15.15 – 16.45 Lauluväljaku külastus
17.00 – Tagasisõit Narva
20.00 – Narvas Peetri platsil

Õppereisid on suunatud nendele inimestele, kelle emakeel ei ole eesti keel ja kes soovivad eesti keelt praktiseerida; külastada kultuuriloolisi paiku ning muuseume, etendus- jt kultuuriasutusi, mis aitavad mõista eesti kultuuri eripära ja traditsioone.

Õppereisi viib läbi Õppekeskus OÜ.

Üks inimene saab erinevatel õppereisidel perioodil september 2023 kuni juuni 2024 osaleda kuni neli korda. Korraldajal on õigus enam kui neljal õppereisil osalemine tühistada.

Õppereisi rahastamisallikas: ESF+ projekt nr 2021-2027.4.07.23-0006 „Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe“ alategevus „Erinevate kultuuri- ja vaba aja tegevuste pakkumine eesti keele õppe toetamiseks ning praktiseerimiseks“.

Registreerimine: https://iseteenindus.integratsioon.ee/service/view/14432?lang=et

NB! Registreerimine sündmustele toimub nüüd läbi Integratsiooni Sihtasutuse iseteeninduse, kuhu saate siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil. Palun tutvuge iseteeninduse kasutusjuhendiga: https://integratsioon.ee/iseteenindus

Raamatukogureede A2+ (Paldiski)

 • Suhtlustase: A2+
 • Koht: Tallinna eesti keele maja Rae 38, Paldiski linn, Raamatukogu
 • Aeg: 31.05.2024 kell 16:00 - 17:30
 • Formaat: Suhtluspraktika

Raamatukogureede on suhtlusklubi, mis toob kokku erineva emakeelega inimesed, kes soovivad harjutada meeldivas ja sõbralikus atmosfääris eesti keelt.

Suhtlusklubis saame tuttavaks, vestleme erinevates suhtlemisvormides, mängime lõbusaid meeskonnamänge ja vahetame infot.

Ootame raamatukogureedete kohtumistele keeleõppijaid, kes soovivad harjutada mängeldes eesti keelt.

Registreerimine: https://iseteenindus.integratsioon.ee/service/view/14373?lang=et

NB! Registreerimine sündmustele toimub nüüd läbi Integratsiooni Sihtasutuse iseteeninduse, kuhu saate siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil. Palun tutvuge iseteeninduse kasutusjuhendiga: https://integratsioon.ee/iseteenindus

Keelesõbra programm tõi kokku veel 1637 eesti keele sõpra

Juba viiendat aastat pakkus Integratsiooni Sihtasutus eesti keele õppijatele võimaluse vestelda vabatahtlikega, kes valdavad eesti keelt emakeele tasemel. Tänavu osales Keelesõbra programmis seni suurim eesti keele sõprade arv: 827 õppijat ja 810 mentorit. 

„Keelesõbra programm toob kokku inimesed, kellel on ühine huvi – rääkida eesti keeles. Nagu ka eelnevatel aastatel, osales mentoreid üle ilma, erinevates vanustes ja kõikvõimalikelt tegevusaladelt, keeleõppijad oli enamasti Harjumaalt, Pärnumaalt ja Ida-Virumaalt,“ ütles Keelesõbra programmi eestvedaja ja Integratsiooni Sihtasutuse partnerlussuhete valdkonnajuht Ave Landrat.  

Tänavu osales Keelesõbra programmis 827 eesti keele õppijat, kes ühinesid sellega avaliku registreerimise alusel. Eesti keelt aitasid neil harjutada 810 mentorit, kes osalesid programmis vabatahtlikena. Suhtluskeele harjutamiseks vesteldi vähemalt korra nädalas nii veebis, telefonitsi kui ka kokkusaamistel, kõikvõimalikel teemadel. 

Keelesõpru viis kokku ja aitas neil vestlemiseks parimad lahendused leida koordinaatorite meeskond. Lisaks toetasid nad mentoreid asjakohaste nõuannete ja sobilikke õppematerjalidega, toetudes paljuski oma varasemale Keelesõbra programmis osalemise kogemusele.  

„Täname mentoreid olulise panuse eest ja tunnustame õppijate pühendumust. Vabatahtlike huvi aidata eesti keele õppijaid aina suureneb ja loodame, et järgmisel aastal on osalejaid veelgi rohkem. Keelesõbra programm on hea näide, kuidas leiame omavahel ühise keele ja seeläbi aitame kaasa sidusama ühiskonna kujunemisele,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Dmitri Moskovtsev

Integratsiooni Sihtasutus algatas Keelesõbra programmi 2020. aastal, et pakkuda keeleõppijatele eriolukorra tõttu ära jäänud suhtluskeele harjutamiseks mõeldud ürituste asemele võimalusi jätkata keele praktiseerimist veebi vahendusel. Viie aasta jooksul on programmist osa võtnud kokku 5 365 keelesõpra.  

Ülevaade Keelesõbra programmi viiendast hooajast: