Toimkond

Kultuuriministeeriumi algatatud kultuuririkkuse aastat korraldab selle haldusalas tegutsev Integratsiooni Sihtasutus, kelle meeskond aitab kaasa Eestis sidusa ühiskonna kujunemisele. Strateegilistes küsimustes toetab teema-aasta läbiviimist ministeeriumis moodustatud juhtrühm, kes tegutseb kantsler Kristiina Alliksaare eestvedamisel. Jooksvad küsimused on kultuuririkkuse aasta toimkonna pädevuses:

> Eero Raun – projektijuht

> Alena Stadnik – teavitusjuht

> Ave Härsing – kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht, Integratsiooni Sihtasutus

> Katja Sepp – kommunikatsioonijuht, Integratsiooni Sihtasutus

> Oksana Talisainen – ühise inforuumi nõunik, Kultuuriministeerium

> Julia Amor – kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik, Kultuuriministeerium

Kui soovid ühineda kultuuririkkuse aasta toimkonnaga vabatahtlikuna, siis palun anna oma huvist, pädevustest ja võimalustest teada, kirjutades meile e-aadressil [email protected].

 

 

Tagasi kultuuririkkuse aasta veebilehele