Keeleõpe Eesti kodakondsuse taotlemiseks

Tule tasuta nõustamisele, et läbida eesti keele kursused ja saada Eesti kodanikuks!                    

TULE NÕUSTAMISELE

 

Pakume tasuta keeleõpet inimestele, kes soovivad saada Eesti kodakondsust ja osata selleks vajalikul tasemel (B1) eesti keelt. Sõlmime selleks keeleõppelepingu.

Milleks sõlmida keeleõppeleping?
Kui soovid taotleda Eesti kodakondsust, võimaldab keeleõppeleping õppida sul tasuta eesti keelt kuni tasemeni B1. Tänu sellele lepingule saame sulle maksta ka hüvitist, kui oled keeleõppeks võtnud töölt tasustamata õppepuhkust. 
Keeleõppelepingut sõlmides võtad endale kohustuse omandada eesti keel vähemalt B1 tasemel. Samuti ootame, et esitaksid taotluse Eesti kodakondsuse saamiseks ühe aasta jooksul pärast seda, kui sooritasid eesti keele B1 taseme eksami.

Kes saab keeleõppelepingut sõlmida?
Oled lepinguks sobilik, kui soovid saada Eesti kodakondsust ja vastad neile tingimustele:

 • vähemalt 15-aastane; 
 • elanud Eestis vähemalt viis aastat elamisloa või elamisõiguse alusel; 
 • pole viimase kahe aasta jooksul õppinud eesti keelt programmides, mida rahastab või kaasrahastab riik; 
 • sinu kohta ei käi asjaolud, mis välistavad eesti kodakondsuse saamise (toodud kodakondsuse seaduse § 21 lõikes 1).

Lepingu sõlmimiseks 15–18-aastasega peab andma nõusoleku tema vanem või eestkostja.

Milline peab olema õppija eelnev keeletase?
Kursused on mõeldud nii neile, kes alles soovivad eesti keelt õppima hakata, kui ka neile, kes juba oskavad eesti keelt algtasemel, kuid kelle tase on alla B1.

Kuidas selgitatakse välja inimese praegune eesti keele tase?
Enne keeleõppelepingu sõlmimist hindab inimese keeleoskust keelekursuse läbiviija.

Mida teha, kui olen tasuta keelekursusest ja keeleõppelepingust huvitatud?
Kõigepealt esita Integratsiooni Sihtasutusele avaldus, läbides tasuta nõustamist Tallinna või Narva eesti keele majas. Nõustamise aja broneerimiseks võtta ühendust tasuta telefonil 800 9999 (välisriigist helistades +372 6599025) või kirjutades [email protected]

Kus ja millal tasuta eesti keele kursused toimuvad?
See sõltub huviliste arvust ja asukohast. Avalduses saad ära märkida, millises linnas, vormis ja millal sooviksid eesti keelt õppida. 

Kui kaua kursused kestavad?
Keeleõppe pikkus sõltub sellest, milline on sinu praegune eesti keele tase ja vajadus. Iga keeletaseme kursus kestab 160 tundi.

Kuidas hüvitatakse õppepuhkus töötavale inimesele, kes on osalenud tasuta eesti keele kursusel? 
Keeleõppelepingu sõlminud inimesele, kellele on keeleõppes osalemiseks antud tasustamata õppepuhkust, makstakse ühe keeleoskustaseme kohta 20 kalendripäeva hüvitist tema keskmise palga alusel. Hüvitise arvutamise ülemmäär on Eesti aasta keskmine brutokuupalk.

Tasustamata õppepuhkuse hüvitist saab taotleda üks kord kuus tasustamata õppepuhkuse järgselt. Selleks, et hüvitist taotleda, tuleb täita taotlusvorm ning allkirjastada see nii enda kui tööandja poolt. Allkirjastatud taotlused tuleb edastada vastavalt keelelepingu tingimustele aadressile [email protected]. Taotlusvormi leiate siit:

Document

 

PANE TÄHELE!

 • Kui esitad meile avalduse keeleõppelepingu sõlmimiseks, siis kontrollib Politsei- ja Piirivalveamet sinu andmed üle. See on justkui kindlust andev eelkontroll sinu teekonnal Eesti kodakondsuse poole.
 • Kui andmed üle kontrollitud ning kõik on korras, võtame sinuga ühendust, et selgitada välja sinu praegune keeletase ja leida sulle sobiv kursus. Pane tähele, et sulle on toeks eesti keele maja nõustajad, kes tegelevad sinuga personaalselt.
 • Töötaval inimesel on hea võimalus võtta tasustatud õppepuhkust, et keskenduda keeleõppele. Julgustame sind seda võimalust kasutama!
 • Keele oskamine on Eesti kodanikuks saamisel üks tugisammas, teine on Eesti põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmine. Kodakondsuseksami sooritamiseks saad ette valmistuda koolitusel, mis kestab 18 tundi. Kodakondsuseksami ja keeleeksami sooritamise järjestus pole oluline.
 • Palun esita taotlus Eesti kodakondsuse saamiseks aasta jooksul pärast B1 taseme keeleeksami sooritamist. Sellega loeme keeleõppelepingu täidetuks.
 • Kui sa ei saa esitada kodakondsuse taotlust ühe aasta jooksul pärast B1 keeletaseme eksami sooritamist, võid kokkuleppel Integratsiooni Sihtasutusega esitada taotluse kolme aasta jooksul pärast eesti keele B1 taseme eksami sooritamist. Sellise olukorra põhjuseks võib olla näiteks see, et sa ei ole elanud Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel vähemalt kaheksa aastat, millest viis aastat püsivalt (täpsemalt kodakondsuse seaduse §6).
 • Kui soovid keeleõppelepingu tingimuste kohta täpsemalt uurida, siis tutvu palun siseministri määrusega.

LISAINFO JA NÕUSTAMINE:
Tasuta infotelefon 800 9999 (välisriigist helistades +372 6599025)
[email protected]

LOE LISAKS:

 • Tutvu juhiste ja nõuannetega kodakondsuse taotlejale SIIN
 • Oled oodatud ka põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitusele. Osaleda saavad kõik eesti keelest erineva emakeelega vähemalt 18-aastased Eesti püsielanikud ning uussisserändajad. Koolitus kestab 18 akadeemilist tundi. Loe täpsemalt SIIT.

 

Tasuta eesti keele õpet keeleõppelepingu alusel rahastab Siseministeerium.