Kodakondsuse taotlejale

Hea kodakondsuse taotleja!

Mida tähendab olla Eesti kodanik? Mida see mulle annab või milleks see mind kohustab?

Kõige lihtsam on mõelda nii, et kodanikuks olemine on eelkõige Sinu võimalus kaasa rääkida ja otsustada, milliseks kujuneb elu Eestis. See on riik, kus on Sinu kodu.

Kodakondsus ei ole kohustus, vaid võimalus end Eestiga tihedamalt siduda ning anda oma panus riigi käekäiku. Veel enam, Eesti kodanikuna oled Sa osa ligi 450-miljonilise elanikuga Euroopa Liidust. See annab Sulle võimaluse viisavabalt reisida Schengeni alal, Ameerika Ühendriikides ja paljudes teistes riikides. Saad õiguse elada, töötada ja tegeleda ettevõtlusega kõikjal Euroopa Liidu 27 liikmesriigis või leida soodsamaid ja meelepärasemaid õppimisvõimalusi. Euroopa Liidu kodanike heaks tegutseb ka mitmeid programme, näiteks Erasmus+, mis on maailma edukaim üliõpilasvahetusprogramm.

Suurem osa inimesi saab Eesti kodanikuks sünnijärgselt, see tähendab, et lapse sündimise hetkel on üks tema vanematest Eesti kodakondsuses. Kuid Eesti kodakondsust on võimalik taotleda ka juhul, kui sünnijärgselt ollakse mõne muu riigi kodakondsuses või omatakse määratlemata kodakondsusega elaniku staatust. Kodakondsuse saamist mitte sünnijärgselt nimetatakse naturaliseerumiseks.

 

Eesti Vabariigi kodanikuks on võimalik saada 6 sammuga:

1. samm – asu Eestisse elama ja taotle elamisluba

2. samm – soorita eesti keele eksam

3. samm – soorita kodakondsuse eksam

4. samm - vabasta end teise riigi kodakondsusest

5. samm – esita taotlus

6. samm – taotle endale Eesti kodaniku isikutunnistus

Juhiseid ja nõuandeid nende 6 sammu kohta leiad trükisest „6 sammuga Eesti kodanikuks“:

 

Kasulikud viited:

Kodanikuleping: tasuta eesti keele õpe Eesti kodakondsuse taotlemiseks: integratsioon.ee/keeleope-eesti-kodakondsuse-taotlemiseks 

Põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitused: integratsioon.ee/pohiseaduse-ja-kodakondsuse-seaduse-tundmise-koolitused

Riigiportaal eesti.ee

Elamisluba: www2.politsei.ee/et/teenused/elamisluba/

Keeletestimise keskkond TESTEST: web.meis.ee/testest/

Keeleeksam: harno.ee/eesti-keele-tasemeeksamid

Kodakondsuse eksam: harno.ee/eksamid-testid-ja-uuringud/eksamid-testid-ja-lopudokumendid/kodakondsuseksamid

Kodakondsuse taotlemine: www2.politsei.ee/et/teenused/eesti-kodakondsus/

Kodakondsuse taotlemise ankeet: www2.politsei.ee/dotAsset/528141.pdf

Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) teeninduspunktid: www.politsei.ee/et/asukohad/teenindused

 

Tere tulemast Eesti Vabariigi kodanike perre!