Tegevused

Kultuuririkkuse aasta on meie kõigi aasta, sest meid ümbritsevasse kultuurilisse mitmekesisusse annab oma panuse igaüks meist. Oma isikupäraga oleme kõik osad ühest tervikust – Eesti ühiskonnast, mis on aegade jooksul kujunenud põiming erinevatest kultuuridest. Lõimumine ja sidususe hoidmine on aga pidev protsess ning teema-aasta aitab meid ümbritsevat kultuurilist rikkust paremini märgata, rohkem väärtustada ja hoolsamalt hoida. 

Teema-aastal võtame koos ette kõike, mis aitab kultuuririkkusel eriliselt silma paista. Me avastame ja jagame, väärtustame ja loome, hoiame ja rikastame oma kogukondade ja rahvaste kultuurilist omapära kõige selle kaudu, mis meid ühendab: alates elamustest ja müütidest kuni loomingu ja tulevikuni, nii igapäevaelus ja tähtpäevadel kui ka uuringutes ja üritustel.  

Kultuuririkkuse aastal soovime toetada Eesti erinevate kultuuride laiemat tundmaõppimist, väärtustamist ja hoidmist ning hoogustada Eesti erinevate kogukondade ja rahvaste omavahelist koostööd. 

Tuleb kasuks:

> Kultuuririkkuse aastast aitavad osa võtta sündmused, mida leiad kalendrist.

> Koostegutsemise rõõmu pakuvad ideed, millest saad siin kinni haarata.

 

Tagasi kultuuririkkuse aasta veebilehele