Põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitused

Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolituse kestus on 18 akadeemilist tundi. Koolitused toimuvad vähemalt neljas Eesti maakonnas eesti keelest erineva emakeelega vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele vanuses alates 18 aastat. Ühe õppegrupi suurus on 12-25 koolitatavat. Aastal 2023 luuakse õppekohad vähemalt 204-le sihtrühma liikmele. 

Registreeruda koolitusele saab lehel kodanik.netRegistreerumine koolitusele lõpeb grupi täitumisel või hiljemalt 5 tööpäeva enne koolituse algust.

Tunnistus või tõend

Koolituse maht kokku on 18 akadeemilist tundi. Kui osaleja läbib sellest vähemalt 14 tundi, väljastatakse talle tunnistus koolituse läbimise kohta. Kui õppija osaleb koolitusel üle 9 tunni ja alla 14 tunni, väljastatakse talle tõend koolitusel osalemise kohta.

Kodakondsuseksamite info

Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam ehk lühidalt kodakondsuseksam on mõeldud neile, kes soovivad taotleda Eesti Vabariigi kodakondsust. Eksam kontrollib teadmisi Eesti põhiseadusest, kodaniku põhiõigustest, vabadustest ja kohustustest.

Vaata kodakondsuseksamite toimumise aegade ja registreerumise kohta siit: harno.ee/eksamid-testid-ja-uuringud/eksamid-testid-ja-lopudokumendid/kodakondsuseksamid.

Vaata eesti keele tasemeeksamite toimumise aegade, konsultatsioonide ja registreerumise kohta siit: https://harno.ee/eesti-keele-tasemeeksamid.