Põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitused

Aastal 2024 on plaanis luua õppekohad vähemalt 200-le välismaalasele, kes on elanud Eestis vähemalt viis aastat elamisloa või elamisõiguse alusel ja vastab keeleõppelepingus määratud tingimustele või välismaalasele, kellel ei ole Eesti Vabariigi kodakondsust, kuid kes soovivad seda taotleda. Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolituse kestus on 18 akadeemilist tundi. Koolitused toimuvad kontaktõppena vähemalt neljas Eesti maakonnas ja veebis. Ühe õppegrupi suurus on 12-20 koolitatavat.

NB! Antud hetkel ei ole koolituse algus kindlaks määratud ja sõltub hanke tulemustest

Tunnistus või tõend

Koolituse maht kokku on 18 akadeemilist tundi. Kui osaleja läbib sellest vähemalt 14 tundi, väljastatakse talle tunnistus koolituse läbimise kohta. Kui õppija osaleb koolitusel üle 9 tunni ja alla 14 tunni, väljastatakse talle tõend koolitusel osalemise kohta.

Kodakondsuseksamite info

Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam ehk lühidalt kodakondsuseksam on mõeldud neile, kes soovivad taotleda Eesti Vabariigi kodakondsust. Eksam kontrollib teadmisi Eesti põhiseadusest, kodaniku põhiõigustest, vabadustest ja kohustustest.

Vaata kodakondsuseksamite toimumise aegade ja registreerumise kohta siit: harno.ee/eksamid-testid-ja-uuringud/eksamid-testid-ja-lopudokumendid/kodakondsuseksamid.