Täiskasvanud rahvuskaaslaste laager 2024

Täiskasvanud rahvuskaaslaste laager  toimub 14. - 24.08.2024 Tallinnas.

Laagrisse on oodatud 30 Eesti juurtega noort vanuses 18-30 aastat, kellest 20 elavad välismaal ja 10 Eestis ning kellel on huvi Eestiga rohkem tutvuda.

Laagri eesmärk on pakkuda võimalust püsivalt välisriigis elavatel täiskasvanud eesti juurtega noortel saada teadmisi ja infot elust Eestis, õppimisest ja töötamisest, aga ka eesti keelest, kultuurist ja ajaloost.

Laagri ajal on noortel võimalus olla lähemal oma päritolule ja juurtele, uuendada ja tugevdada oma sidet Eestiga. Osalejatel on võimalus külastada olulisi kultuurilisi ja ajaloolisi paiku, inspireerivas keskkonnas jagada oma kogemusi ja avastada uusi võimalusi Eestis, seal hulgas tutvuda riigisüsteemiga, riigiasutuste tegevustega, õppimisvõimalustega ja äritegevusega. Laagri käigus avastame koos erinevaid traditsioone, õpime eesti keelt, misläbi aitame säilitada ja edendada eesti kultuuri ning identiteeti üle maailma.

Noortelaager pakub suurepärast võimalust uute sõprade ja tuttavatega kohtumiseks ning võrgustiku loomiseks nii Eestist kui ka välismaalt pärit noorte vahel.

Kõik osaleja kohapealsed kulud on kaetud: majutus, toitlustus, kohalik transport, erinevad külastused ja väljasõidud, transpordikulud Tallinnasse ja tagasi koju naasmiseks katab laagri osaleja ise.

Vajadusepõhiselt toimub taotluse alusel ka osaline reisikulude hüvitamine.

Registreerimine laagrisse 2024 on lõppenud.

Palun arvestada, et registreerimine ei taga kohta laagris ja lõpliku kinnituse laagris osalemise kohta saate e-posti teel hiljemalt mai kuu lõpuks.

Palun enne laagrisse tulemist jälgida, et kõik dokumendid reisimiseks on korrektsed ja  samuti on oluline Eestis kehtiv tervisekindlustuse olemasolu. 

Täiskasvanud rahvuskaaslaste laagrit rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

LISAINFO:

Marika Sulg
Rahvuskaaslaste valdkonna nõustaja
[email protected]