Sümboolika

Saame kultuuririkkuse aasta eesmärgi saavutamisele kaasa aidata nii ühiselt tegutsedes kui ka ühist sümboolikat kasutades. Viimane hõlmab teema-aasta tunnusgraafikat ja selle kasutamist hõlbustavaid kujundusi.

Kultuuririkkuse aasta tunnusgraafikaks on linnupesa kui mitmetähenduslik metafoor meie ühisele kodule. Nii nagu linnupesa teevad tugevaks sellesse põimitud erinevad osakesed, püsib ka Eesti ühiskonna tugevus inimeste omavahelistel seostel. Pesa värvikirevus viitab kultuuririkkusele, mis sünnib ühiselt hoitud väärtustest. Eesti on kodu kõigile, kes teda hoiavad ja oma kultuuriga rikastavad.  

Teema-aasta sümboolikat saavad kasutada kõik, kes soovivad Eesti kultuuririkkust esile tuua, väärtustada ja hoida. Tunnusgraafika kasutamist ja kujunduste loomist selgitab kultuuririkkuse aasta visuaalse identiteedi käsiraamat.

Vajalikud logode failid ja kujundusmallid on kättesaadavad nii failidena kui ka veebipõhises kujunduskeskkonnas.

Kultuuririkkuse aasta tunnusgraafika lõi ja visuaalse identiteedi käsiraamatu töötas välja Eesti disainiagentuur Kala Ruudus. Vastavad tööd on rahastatud riigihanke korras Euroopa Liidu vahenditest.

 

 

Tagasi kultuuririkkuse aasta veebilehele