Abiks Eesti kodakondsuse taotlejale 2009

Autor:
Andres Ääremaa, Anzelika Valdre, Toomas Hiio, Dmitri Rõbakov
Publisher:
Integratsiooni Sihtasutus
Aasta:
2009
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
978-9985-9939-7-2 (trükis/print); 978-9949-9008-1-7 (online/pdf)
Võtmesõnad:
Eesti, kodakondsus, põhiseadus, ajalugu, kodakondsuse seadus, rahvuasvahelised organisatsioonid
Manus:
215_Abiks_Eesti_kodakondsuse_taotlejale.pdf1.04 MB
Description

Raamat abistab Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamiks valmistumisel. Raamatus on põhjalikult selgitatud kõiki teemasid, mille tundmist eksamil kontrollitakse, samuti on avaldatud eksami näidisküsimused. Lisaks annab raamat lühikese ülevaate Eesti ajaloost ning tänapäevast.