<dt>Заголовок: </dt><dd> Abiks Eesti kodakondsuse taotlejale 2009</dd>
Заголовок:
Abiks Eesti kodakondsuse taotlejale 2009
Автор:
Andres Ääremaa, Anzelika Valdre, Toomas Hiio, Dmitri Rõbakov
Publisher:
Integratsiooni Sihtasutus
Год:
2009
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
978-9985-9939-7-2 (trükis/print); 978-9949-9008-1-7 (online/pdf)
Ключевые слова:
Эстония гражданства конституция история закон о гражданстве международные организации 
Файл:
215_Abiks_Eesti_kodakondsuse_taotlejale.pdf

Raamat abistab Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamiks valmistumisel. Raamatus on põhjalikult selgitatud kõiki teemasid, mille tundmist eksamil kontrollitakse, samuti on avaldatud eksami näidisküsimused. Lisaks annab raamat lühikese ülevaate Eesti ajaloost ning tänapäevast.