<dt>Title: </dt><dd> Abiks Eesti kodakondsuse taotlejale 2009</dd>
Title:
Abiks Eesti kodakondsuse taotlejale 2009
Author:
Andres Ääremaa, Anzelika Valdre, Toomas Hiio, Dmitri Rõbakov
Publisher:
Integratsiooni Sihtasutus
Year:
2009
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
978-9985-9939-7-2 (trükis/print); 978-9949-9008-1-7 (online/pdf)
Keywords:
Estonia citizenship constitution history citizenship act international organizations 
File:
215_Abiks_Eesti_kodakondsuse_taotlejale.pdf

Raamat abistab Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamiks valmistumisel. Raamatus on põhjalikult selgitatud kõiki teemasid, mille tundmist eksamil kontrollitakse, samuti on avaldatud eksami näidisküsimused. Lisaks annab raamat lühikese ülevaate Eesti ajaloost ning tänapäevast.