Политика в сфере интеграции и меры по ее применению: Исследование удачной практики применения на примере Швеции, Дании и Великобритании

Autor:
Kristina Kallas, Kristjan Kaldur (koostajad)
Publisher:
Фонд интеграции
Aasta:
2008
Released:
Таллинн
ISBN/ISSN:
ISBN 978-9985-9658-4-9
Võtmesõnad:
aruanne, kodakondsus, kodanikukasvatus, tööturg, uuring, uusimmigrandid, integratsioon
Manus:
191_202.pdf619.97 KB
Description

Uuring koosneb kahest osast, kus esimene annab ülevaate analüüsitud riikide sisserände ajaloost, integratsioonipoliitika kujunemisprotsessist ning selle halduskorraldusest. Uuringu teises osas keskendutakse konkreetsetele poliitikavaldkondadele ja seal rakendatavatele meetmetele ning lisaks tuuakse välja näiteid elluviidavatest projektidest.
Eesti integratsioonipoliitika probleeme ja väljakutseid silmas pidades on hea praktika näited tekstis eraldi kastikestes välja toodud.
Iga alapeatüki lõpus on nimekiri kasulikest veebilinkidest.