MTÜ Armeenia Pühpäevakool Maštots

Armeenia Pühapäevakool Maštots

Kool on asutatud 2008. aastal.

Koolis õpitakse armeenia keelt, tutvutakse Armeenia kultuuri ja traditsioonidega. Kuna tegemist on pühapäevakooliga, siis on õppetöö mitteformaalses õhkkonnas. Õpikuid ja metoodilisi materjale tuuakse Armeeniast.

Õpilased tähistavad armeenia pühi ning osalevad Eesti Armeenia kogukondade üritustel (Trndez, emadepäev, rahvusvaheline emakeele päev, sügispüha, kevadpühad, kirjanduse lugemised, Armeenlaste Genotsiidi Mälestuspäev, Kaukaasia päevad, muusikaõhtud jt).

Tartu kooli noored osalevad aktiivselt rahvusvahelistes noorteprojektides.

Õpilased on näidanud suurepäraseid teadmisi Armeenia ajaloost ja kultuuriloost „Üle-Armeenialisel keele, ajaloo ja kultuuri olümpiaadil“. Õpilased on osalenud Armeenia Diasporaa Ministeeriumi korraldatud suvekoolis „Spjurk“, mis toimus Armeenias.

Kooli juures tegutseb vokaalansambel „Dvin“ Džanna Šahbazjan juhtimisel, mis on saanud mitmete rahvusvaheliste vokaalkonkursside laureaadiks.