Tallinna Armeenia Rahvusselts

Tallinna Armeenia Rahvusseltsi Pühapäevakool

Kool asutati aastal 1988.

Koolis õpetatakse noortele Armeenia ajalugu ja kirjandusalaseid teadmisi, arendatakse nende armeenia keele oskust, tutvustatakse kultuuri, religiooni ning rahvatraditsioone. Koolis kasutatakse Armeeniast toodud õpikuid ja õppematerjale. Pühapäevakoolis tähistatakse kõiki Armeenia rahva ajalooga seotud pühi ja tähtpäevi.

Õppetöö toimub Tallinna kesklinnas, aadressil Estonia pst 5A.

Õppetöö on tasuta. Kooli lõpetamisel saavad õpilased tunnistused.

Kooli võetakse vastu kõik soovijad (alaealiste laste puhul on vajalik esitada nende seadusliku esindaja nõusolek).