KEELEÕPPEVIHIK PÄÄSTJATELE

Description

Käesoleva õppematerjali eesmärgiks on pakkuda praktilist abi muukeelsetele õppuritele erialakeele
omandamisel. Töövihik peab eesmärgina silmas keele praktilist kasutamist, mistõttu teoreetilisele materjalile siin
tähelepanu ei osutata. Koostatud materjal jätab õpetajale võimaluse planeerida oma tööd vastavalt keelegrupi ootustele ja vajadustele ning keeleoskuse tasemele. Õppematerjal valmis Integratsiooni Sihtasutuse toel ja Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Keeleõppe arendamine 2007-2010“ raames.