Esimene Euroopa keeleoskusuuring 2011: Eesti tulemused

Description

Analüüside kogumik: Eesti õpilaste tulemused inglise ja saksa keeles, rahvusvahelistest tulemustest.
Kogumiku koostamisel on kasutatud Tartu Ulikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse RAKE materjale “Euroopa keeleoskuse uuring 2011 inglise keele tulemuste analuus“ ja “Euroopa keeleoskuse
uuring 2011 saksa keele tulemuste analuus“ (autorid Kerly Espenberg, Johanna Aasamets, Katrin Humal, Aivi Themas, Sille Vahaste) ning Euroopa Komisjoni koostatud “First European Survey on Language Competences: Final Report“.