Pealkiri:
Esimene Euroopa keeleoskusuuring 2011: Eesti tulemused
Autor:
Kogumiku koostaja: Kristi Mere (uuringu koordinaator Eestis, SA Innove)
Publisher:
SA Innove
Aasta:
2012
Released:
Tallinn
Link:
http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/Euroopa%20keeleoskusuuring%202011_tulemused.pdf
Võtmesõnad:
põhiharidus uuring Euroopa Sotsiaalfond võõrkeeled 

Analüüside kogumik: Eesti õpilaste tulemused inglise ja saksa keeles, rahvusvahelistest tulemustest.
Kogumiku koostamisel on kasutatud Tartu Ulikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse RAKE materjale “Euroopa keeleoskuse uuring 2011 inglise keele tulemuste analuus“ ja “Euroopa keeleoskuse
uuring 2011 saksa keele tulemuste analuus“ (autorid Kerly Espenberg, Johanna Aasamets, Katrin Humal, Aivi Themas, Sille Vahaste) ning Euroopa Komisjoni koostatud “First European Survey on Language Competences: Final Report“.