Eelteade: taotlusvoor „Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetus“

Konkursi aeg: -
Taotlusvoor
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutus

Eelteade: 12. jaanuaril 2022 avaneb taotlusvoor „Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetus“. 

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa rahvusvähemuste keele ja kultuuri säilitamisele ja tutvustamisele Eestis.

Toetuse andmisega saavutatakse järgmised oodatavad tulemused:

  • rahvusvähemuste kultuuripärandiga seotud traditsioonid on elujõulised;
  • tutvustatakse rahvusvähemuste kultuuri Eesti avalikkusele;
  • ellu on viidud rahvusvähemuste kultuuriseltside traditsioonilised festivalid ja muud sündmused;
  • välja on antud rahvusvähemuste kultuuripärandit tutvustavad teabematerjalid;
  • loodud on koostöövõrgustik(ud) rahvusvähemuste ja eesti kultuuriseltside vahel;
  • noored on kaasatud rahvusvähemuste kultuuriseltside tegevustesse.

 

Nõuded taotlejale. 
Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud mittetulundusühing, kelle põhikirjajärgne tegevus on seotud rahvusvähemuste kultuuri säilitamise ja arendamisega.
Toetust ei anta rahvusvähemuste katusorganisatsioonidele, kes saavad kultuuriministri 31. detsembri 2018. a määruse nr 24 alusel tegevustoetust või tegevustele ja projektidele, mida on toetatud vähemusrahvuste kultuuriautonoomia seaduse alusel.

Taotlusvooru eelarve on 75 500 eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 6000 eurot taotluse kohta.

Taotluste esitamise tähtaeg on 10.02.2022 kell 23:59.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium. Taotlusvooru aluseks on kultuuriministri 19.02.2019 määrus nr 6 „Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetamise tingimused ja kord“, mis on avaldatud siin: riigiteataja.ee/akt/120022019010, ning selle seletuskiri.

Document

Kultuuriministri 19.02.2019 määrus nr 6 „Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetamise tingimused ja kord“ (vene keeles):

Document

Kultuuriministri määruse „Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetamise tingimused ja kord“ eelnõu seletuskiri (eesti keeles):

Document

Kultuuriministri määruse „Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetamise tingimused ja kord“ eelnõu seletuskiri (vene keeles):

Taotlusvooru infopäevad toimuvad Teams keskkonnas: 

26.01.2022 kell 11:00 – 12:30 (eesti keeles)
27.01.2022 kell 11:00 – 12:30 (vene keeles)

Infopäevale palume eelnevalt registreeruda aadressil [email protected].
Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine.

Lisainformatsioon:

Kristina Pirgop
rahvusvähemuste valdkonnajuht
Integratsiooni Sihtasutus
Tel: 659 9024
E-post: [email protected]

Raili Pihlamägi
Koordinaator
Tel: 659 9066
E-post: [email protected]

Lisainfo:

Kristina Pirgop-Benton

Kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht

659 9024
[email protected]