Eelteade: 01.08.2022 kuulutatakse välja taotlusvoor: „Eesti väliskogukondadele suunatud omaalgatuslike projektide taotlusvoor 2022 “

Konkursi aeg: -
Taotlusvoor
Korraldaja: Integratsiooni Sihtasutus

Taotlusvooru eesmärgiks on tugevad üleilmsete eestlaste kogukonnad ja nende tihe kontakt Eestiga.

Taotlusvoorust toetatakse omaalgatuslikke tegevusi, mis tugevdavad eesti väliskogukondade ühtekuuluvustunnet Eestiga, aitavad kaasa Eesti identiteedi säilimisele välismaal ning toetavad Eesti head kuvandit, samuti suurendavad Eestis teadlikkust diasporaade tegevustest. 

Projekti toetusprogrammi prioriteediks on kõik noortele suunatud tegevused.

Nõuded taotlejale

Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik ja äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja ning välisriigis asukohamaa reeglite järgi registreeritud eraõiguslik juriidiline isik.

Taotlusvooru eelarve on 55 000,00 eurot. Ühele projektile antav toetus on maksimaalselt 5000,00 eurot.

Taotluste esitamise tähtaeg on 05.09.2022 kell 23:59 (Eesti aja järgi)

Digitaalselt allkirjastatud või allkirjastatud ja skannitud taotlus koos lisadega esitatakse elektrooniliselt aadressil [email protected] märgusõnaga „Taotlusvoor omaalgatuslikud projektid“.

Taotlusvooru rahastab Välisministeerium. Taotlusvooru alusdokumendiks on Üleilmse eestluse tegevuskava 2022-2025

Taotlusvooru infopäev toimub Teams keskkonnas 11.08.2022 algusega kell 16:00 (Eesti aja järgi)

Infopäevale palume eelnevalt registreerida aadressil [email protected].

Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine.

Lisad:

Document

 

Lisainformatsioon:

Kaire Cocker
rahvuskaaslaste nõustamisteenuste valdkonnajuht
Tel: +372 6599 031 või +372 5364 4172
E-post: [email protected]

Raili Pihlamägi
koordinaator
Tel: +372 6599 066
E-post: [email protected]

Lisainfo:

Kaire Cocker

Rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht

6599 031
[email protected]