Suvi pakub eesti keele õppimiseks mitmeid toredaid võimalusi!

Integratsiooni Sihtasutus pakub suvekuudel erinevaid eesti keele õppimise ja keelepraktika võimalusi. Need on heaks viisiks parandada oma keeleoskust ja koguda värvikaid elamusi.

EESTI KEELE KOHVIKUD

Keelekohvik on eesti keele iseseisva õppe tugi ja praktika võimalus neile, kes tahavad eesti keeles rääkida – sõnavara täiendada, iseseisvat õpet harjutada ning koos kaaslastega vabamas õhkkonnas igapäevastel teemadel suhelda. Arutatakse igapäevaelus ette tulevaid olukordi ja teemasid. Keelekohvikud toimuvad paljudes paikades üle Eesti ka suve jooksul ning nendega saab jooksvalt liituda.
Loe lähemalt siit!

KULTUURIÕPE

Kultuuriõppe eesmärgiks on aidata osalejal Eesti kultuuriruumis ja kombestikus paremini orienteerida ning pakkuda keelepraktika võimalust. Kultuurimoodul koosneb kultuuriga tutvumisest (kultuuri, looduse, teaduse, hariduse, toidu, rahvakultuuri jm tundmaõppimine), töötubadest-aruteludest ning õppekäikudest (kultuuriasustuste külastused, ekskursioonid, muusika, klubiõhtud vms).
Loe lähemalt siit! 

EESTI KEELE KLUBID

Keele ja kultuuri tundmise klubi on koht eesti keele praktiseerimiseks ja keelebarjääridest vabanemiseks. Klubi on mõeldud eelkõige neile, kes juba oskavad eesti keelt, kuid kes vajavad veel julgustust, et spontaanselt ning vabalt eesti keeles rääkida. Klubidesse oodatakse täiskasvanuid, kes on lõpetanud vähemalt eesti keele B2 taseme kursuse. Klubid tegutsevad Tallinnas, Narvas, Jõhvis, Kohtla-Järvel ja Ahtmes ning kogunevad reeglina ühel korral nädalas.
Loe lähemalt siit!

EESTI KEELE MAJADE SUVESÜNDMUSED

Eesti keele majade eestvõttel toimuvad läbi suve vabas õhkkonnas meeleolukad üritused, mis on avatud kõigile keeleõppijatele. Eesti keelt õpitakse ja praktiseeritakse erinevate ekskursioonide, väljasõitude, muuseumite-näituste külastuste, õpitubade ja laagrite käigus nii Ida-Virumaal, Harjumaal kui ka Pärnumaal.
Üritusi on nii mõnetunniseid kui mitmepäevaseid, igale oma - vaata sündmuste kalendrist!

 

Kes soovib alustada tõsisema õppimisega sügisel, saab samuti valida erinevate võimaluste vahel:

KEELEÕPE EESTI KODAKONDSUSE TAOTLEMISEKS

Vähemalt viis aastat Eestis seaduslikul alusel elanud inimesed, kes soovivad taotleda Eesti kodakondsust ja kes vastavad põhilistele kodakondsuse taotlemise tingimustele, saavad tasuta õppida eesti keelt nulltasemelt kuni tasemeni B1 k.a. Selleks sõlmitakse soovijaga keeleõppeleping. Avaldust osalemiseks saab esitada juba nüüd, kursused algavad sügisel.
Loe lähemalt siit! 

KEELEÕPE KOLMANDATE RIIKIDE KODANIKELE

Kolmandate riikide kodanikele pakutav tasuta eesti keele õpe on nii neile, kes soovivad alustada eesti keele õppimist A2-tasemelt B1-tasemele, kui ka nendele, kes juba oskavad eesti keelt B1-tasemel, kuid soovivad oma keeleoskust parandada.
Õppetöö toimub akadeemilisel moel ning ka õppekäikudena. Kursused algavad sügisel. Osalemiseks tuleb läbida Integratsiooni Sihtasutuse tasuta nõustamine, mida saab teha juba täna.
Loe lähemalt siit!

TASUTA EESTI KEELE KURSUSED

Kõigile, kes soovivad oma eesti keele oskust arendada, pakutakse tasuta võimalust osaleda A1-C1 taseme kursustel, mis algavad septembris. Kursustele on võimalik registreeruda kas 25. augustil avaneval veebipõhisel registreerumisel või ka eelnevalt nõustamisel osalemise kaudu.
Loe lähemalt siit!

NÕUSTAMINE

Raske otsustada, sest valikuid on nii palju? Integratsiooni Sihtasutus nõustab eesti keelt õppida soovivaid täiskasvanuid, aidates neil valida keeleõppeks sobiva vormi. Nõustajad aitavad analüüsida iga inimese vajadusi ja kogemusi, teha selgeks keeletaseme ning koostavad sobiva keeleõppe plaani. Lisaks jagavad nõustajad juhiseid ja annavad nõu muudel kohanemisega seotud teemadel, sh vastavate teenuste ja toetuste kohta.

Nõustamisele registreerimiseks palume võtta ühendust e-posti teel [email protected] või tasuta telefonil 800 9999. Esmased vastused keeleõppe võimaluste kohta saab ka nõuandeveebi kaudu.