Keeleõpe kolmandate riikide kodanikele

Integratsiooni Sihtasutus pakub tasuta eesti keele õpet kolmandate riikide kodanikele*.

* Kolmanda riigi kodanikud on määratlemata kodakondsusega Eesti elanikud ning välismaalased, kes on muu riigi kui Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanikud. Siia kuuluvad näiteks Aserbaidžaani, Austraalia, Brasiilia, Filipiinide, Gruusia, Hiina, Iisraeli, India, Jaapani, Kanada, Kasahstani, Moldova, Nepali, Suurbritannia, Tai, Türgi, Ukraina, Valgevene ja Venemaa kodanikud.

Kes saab kursustel osaleda?

Keelekursusel saavad osaleda kolmandate riikide kodanikud ja määratlemata kodakondsusega Eesti elanikud, kes:

  • on vähemalt 18 aastat vanad;
  • elavad Eestis seaduslikult;
  • on saamas õigust Eestis seaduslikult elada.

Kus ja millal kursused toimuvad?

  • Info uute kursuste kohta lisandub sügisel 2023. 

Millest õppetöö koosneb?

  • Kursuse käigus osaleb õppija tundides, täidab koduseid ülesandeid, õpib iseseisvalt ning osaleb Eesti kultuuri tutvustavates õppekäikudes, näiteks külastab muuseume, kino-, teatri- või kontsertetendusi, käib ekskurssioonidel erinevates Eesti paikades ja loodusmatkadel.
  • Keelt praktiseerib õppija nii iseseisvalt kui ka koos vabatahtlike eesti keele oskajatega, kes osalevad eesti keele tundides ja õppekäikudel.
  • Õppetöö toimub eesti keeles (vt Hea tava täiskasvanutele eesti keele õpetamisel).
  • Veebikursusel osalemiseks on õppijale tehnilistest vahenditest vajalikud mikrofoniga arvuti, nutitelefon või tahvelarvuti, kõrvaklapid ja veebikaamera.

Millega lõpeb kursus?

  • Kursus lõpeb keeleoskuse testiga. 
  • Eesti keele tasemeeksameid viib läbi Haridus- ja Noorteamet. Tasemeeksami sooritamise soovi korral peab kursuse lõpetaja selleks end iseseisvalt registreerima (vaata täpsemalt innove.ee lehel eksamite ja testide infot).

Küsimuste korral palume helistada tasuta infotelefonil 800 9999 (välisriigist helistades +372 6599025) või kirjutada e-posti aadressil [email protected].

amif logod