MTÜ Terek

Kabardiini pühapäevakool

Kool asutati 2006. aastal.

Õppekava peamine ülesanne on Kabardi-Balkaarias elavate rahvaste kultuuri õppimine. Peamiste adatide ehk rahva tavade ja õigusreeglite koosluste, ajaloo ning käitumisreeglite tundmiseta pole võimalik mõista, arendada, säilitada oma rahva kultuuri ja tutvustada seda teistele.
Õpetamise mitte vähem tähtis osa on keeleõpe. Keelt õpetatakse erinevate metoodikate abil: traditsiooniline (kasutame kirjanäidiseid, aabitsat, valmistame sõnaraamatuid) ja mänguline – käsitööesemete valmistamine, laulude õppimine. Tantsude lavastamisel tutvutakse muusika, iseloomulike liigutuste, kostüümide ja ornamentidega ning sõnastatakse liigutusi kabardi keeles. Lapsed näitavad oma oskusi avatud tundides.

Õppekava osaks on ka rahvapühade ettevalmistamine ja läbiviimine. Korraldatakse ekskursioone Eesti muuseumidesse selleks, et võrrelda eestlaste ja kabardide eluolu, leida ühised elemendid.

Kooli saavad sisse astuda kõik soovijad vanuses 3–18 aastat vanemate avalduse alusel.

Kooli õpilased on saanud mitmete Eestis ja välismaal toimunud konkursside laureaatideks kabardi tantsude ja laulude esitamise eest.