MTÜ Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan

Aserbaidžaani Pühapäevakool

Pühapäevakool alustas tegevust aastal 1989.

Kooli põhieesmärk on toetada Eestis elavaid aserbaidžaani lapsi emakeele õppimisel ning kodumaa kultuuri ja ajaloo tundmisel. Koolis toimuvad aserbaidžaani keele ja kirjanduse, käsitöö, kokanduse, rahvatantsu, ajaloo ning kultuuri tunnid.

Tähistatakse Aserbaidžaani rahvakalendri tähtpäevi ning kahte olulisemat üritust – Novruz ja Aserbaidžaani Iseseisvusepäev. Õpilastele korraldatakse ka ekskursioone.

Õppetöös kasutatakse aktiivõppe meetodeid ja keelt arendavaid mänge.

Pühapäevakooli laste vanus ja keeleoskuse tase on väga erinev, seepärast töötatakse kahes rühmas – vanemad ja väikesed lapsed õpivad eraldi. See annab õpetajale võimaluse oma õppekava plaanida vastavalt õpilase vajadusele ning õpilastel on ka hea võimalus õppida rühmas, kus laste arv on väike ja keeletase on enam-vähem sama.

Õppimine Aserbaidžaani pühapäevakoolis võimaldab õpilastel hiljem lihtsamalt sisse astuda Aserbaidžaani ülikoolidesse. Näiteks astusid kaks õpilast Aserbaidžaani Pedagoogika Ülikooli ja Aserbaidžaani Diplomaatide Kooli.

Pühapäevakooli noored osalevad edukalt ülemaailmsetel aserbaidžaani kogukonna korraldatud seminaridel ning erinevates projektides.