Kohanemisprogramm Settle in Estonia

Kohanemisprogramm Settle in Estonia pakub Eestisse saabunud välismaalastele tuge, mis aitab sujuvamalt sisse elada. Programm koosneb mitmest koolitusest, mis tervikuna annavad ülevaate elukorraldusest Eestis, toetavad igapäevaelu küsimustes ning õpetavad eesti keelt. Samal ajal saavad saabujad luua kontakte, mis aitavad kaasnevate muutustega hakkama saada.

Kohanemisprogrammis on võimalik osaleda Eestis vähem kui viis aastat elanud:

  • välismaalastel, kellele on antud Eestis tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduses või välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses sätestatud alusel;
  • Euroopa Liidu kodanikel, kes on omandanud Eestis tähtajalise elamisõiguse Euroopa Liidu kodaniku seaduses sätestatud alusel;
  • Euroopa Liidu kodanike perekonnaliikmetel, kellele on antud Eestis tähtajaline elamisõigus Euroopa Liidu kodaniku seaduses sätestatud alusel.

Kohanemisprogramm on osalejatele tasuta.

Mida kohanemisprogrammis osalemine annab?

Kohanemisprogrammi koolituste raames on võimalik õppida eesti keelt tasemel A1 ja A2. Lisaks keeleõppele hõlmavad koolitused ka teisi olulisi teemasid nagu Eesti kultuur, traditsioonid, haridussüsteem, tervishoid, õigussüsteem, töötingimused  ja palju muud. Koolituste käigus on võimalik omandada praktilisi oskusi, näiteks kuidas avada pangakonto, leida tööd, kasutada digiteenuseid jne.

Ühtlasi annavad kohanemisprogrammi koolitused võimaluse kohtuda teiste Eestisse tulijatega, jagada kogemusi ning luua kontakte, mis koos koolitustel omandatavate teadmistega aitavad luua tugisüsteemi ja seeläbi sujuvamalt sisse elada.

Kes kohanemisprogrammi korraldab?

Alates 2023. aastast on kohanemisprogrammi elluviimiseks vajalikud tegevused Integratsiooni Sihtasutuse korraldada ning arendada. Vastava töö ülevõtnud kohanemise valdkonnajuht Britta Saks selgitas toimunud uuendusi, käsilolevaid töid ja lähiaja plaane vastavteemalises intervjuus.

Kuidas saab kohanemisprogrammist osa võtta?

Kohanemisprogrammi koolituste ja nende ajakavaga on võimalik tutvuda veebilehel www.settleinestonia.ee. Sealsamas saate ka koolitustele registreeruda. Vastavaid jooksvaid teadaandeid on võimalik saada jälgides kohanemisprogrammi Facebooki kontot www.facebook.com/settleinestonia/.

Kust saab täiendavat infot?

Teave, mis aitab Eestis kohaneda, on koondatud kohanemisprogrammi veebilehele. Ülevaadet aktuaalsetest küsimustest või toimunud muutustest saate jälgides programmi Facebooki kontot.

Vastuseid täiendavatele küsimustele kohanemisprogrammi või muu kohanemisega seonduva kohta saate kirjutades [email protected].

 

Settle in Estonia
Foto: Integratsiooni Sihtasutuse kohanemise valdkonnajuht Britta Saks (paremal) ja assistent Aleksandra Klepikova