Kohanemisprogramm on nüüd meie sihtasutuse hallata

Kultuuriministeerium andis riikliku kohanemisprogrammi Settle in Estonia korraldamise ja arendamise üle Integratsiooni Sihtasutusele. Vastava valdkonna juht Britta Saks selgitas toimunud uuendusi, käsilolevaid töid ja lähiaja plaane.

Mis ülesanded veel on Integratsiooni Sihtasutusele usaldatud? Integratsiooni Sihtasutus viib ellu lõimumise, sh ka kohanemisega seotud tegevusi eesmärgiga toetada Eestis sidusa ühiskonna kujunemist. Tänavu kevadel lisandus meie ülesannete hulka ka riikliku kohanemisprogrammi Settle in Estonia korraldamine ning arendamine ja sellega seotud teavitustöö.

Mis on kohanemisprogramm? Kellele see on mõeldud? Kohanemisprogramm Settle in Estonia aitab Eestisse saabunud välismaalastel meie riigis sujuvamalt sisse elada. See koosneb tasuta koolitustest, mis tervikuna annavad ülevaate elukorraldusest Eestis, toetavad igapäevaelu küsimustes ning õpetavad eesti keelt. Samal ajal saavad saabujad luua kontakte, mis aitavad kaasnevate muutustega hakkama saada.

Kohanemisprogrammis on võimalik osaleda Eestis vähem kui viis aastat elanud välismaalastel. Ennekõike võtavad selle raames pakutavatest koolitustest osa Eestisse tavarände korras (nt õppimiseks, tööle, perega ühinemiseks) jõudnud välismaalased, kellel on tähtajaline elamisluba või elamisõigus. Nad saavad kohanemisprogrammis osaleda kuni viie aasta jooksul Eestisse saabumise hetkest ning see on neile vabatahtlik. Pakutavad koolitused koosnevad kuuest teemamoodulist (baasmoodul, peremoodul, töömoodul, õppimismoodul, teaduse moodul, ettevõtlusmoodul) ja eesti keele kursustest tasemel A1 ning A2. Just see kohanemisprogrammi osa on praegu täielikult Integratsiooni Sihtasutuse hallata.

Kohanemisprogrammis osalemine on kohustuslik rahvusvahelise kaitse ja ajutise kaitse saajatele. Selle raames pakutavatel koolitustel saavad nad ülevaate Eesti riigi, ühiskonna ning kultuuri kohta ja eesti keele õpet. Koolituste maht on mõnevõrra erineva mahuga sõltuvalt inimese staatusest.

Miks toimus uuendus programmi korralduses? Kuidas nüüd rollid jaotuvad? Algselt korraldas programmi Siseministeerium ja viimastel aastatel on see olnud Kultuuriministeeriumi korraldada. Kuivõrd tegemist on koolitustest koosneva programmiga, siis otstarbekas oli teenuse praktiline pakkumine tuua poliitikakujunduse tasandilt rakenduslikule tasandile. Seetõttu otsustas Kultuuriministeerium programmi elluviimise usaldada meile – Integratsiooni Sihtasutusele. Igapäevaselt pakume teenuseid ja korraldame tegevusi lõimumise valdkonnas. Kohanemine on esimene etapp lõimumise tervikprotsessist, seega kohanemisprogrammi pakkumine sobitub meie vastutusalasse väga hästi.

Kohanemisprogrammiga seotud tegevusi viime ellu Euroopa Sotsiaalfondi vahendite toel. Poliitikakujundamine lõimumisvaldkonnas on jätkuvalt Kultuuriministeeriumi ülesandeks, samuti infoplatvormi Settle in Estonia arendamine ja ajutise kaitse saajatele suunatud kohanemiskoolituste korraldamine.

Mida kõik eeltoodu tähendab inimestele, kellele on teenused mõeldud? Mis küsimustes ja kuidas saavad nad meie poole pöörduda? Inimeste jaoks, kellele kohanemisprogramm on suunatud, ei muutu eriti midagi. Kohanemisprogrammi koolituste info on endiselt leitav veebilehel www.settleinestonia.ee, sealsamas saab ka koolitustele registreeruda. Järkjärgult lisame infot ka Integratsiooni Sihtasutuse kodulehele. Küsimuste korral julgustame pöörduma meie poole kirjutades [email protected].

Kuidas oleme tööd korraldanud? Teenuseid sihtrühmale osutame eelkõige partnerite kaudu, kes on oma ala eksperdid ja pikaajalise kogemusega antud teenuste pakkumises.

Millise eesmärgi seame teenuste ja inimeste teenindamise osas? Teenuste osutamisel on meie põhimõtteks seada keskmesse inimene, kellele teenused on mõeldud. Soovime pakkuda kvaliteetseid ning inimeste vajadustest lähtuvaid teenuseid ja infot toetamaks sujuvat kohanemist Eestisse elama asudes. Seega, teenuste kasutajate tagasiside on väga oodatud!  

Kas ja milliseid kohandusi on oodata lähiajal? Lähiajal soovime täiendada infot Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel, et kohanemisprogrammi võimalikud osalejad oleksid teadlikud neile pakutavatest teenustest. Samuti teeme koostööd partneritega, kes oma töös programmi võimalike osalejatega kokku puutuvad, et korraldada kohanemisega seotud infovahetust võimalikult süsteemselt ja läbimõeldult.

Plaanis on hakata järgmisel aastal pakkuma tavarände korras Eestisse saabunutele keeleõpet tasemel B1. Ühtlasi valmivad videokoolitused, mis võimaldavad kohanemisprogrammis osalejatel korraldada õpet enda jaoks paindlikumalt ja seega läbida koolitusi mugavamalt.

Kui tekib küsimusi teenuste või koostöö osas, siis kellega tuleb ühendust võtta? Kohanemisprogrammiga seotud küsimused ja ettepanekud tuleb suunata kohanemise valdkonnajuhile: Britta Saks – e-post [email protected].

 

Integratsiooni Sihtasutuse kohanemise valdkonnajuht Brita Saks

Foto: Integratsiooni Sihtasutuse kohanemise valdkonnajuht Britta Saks