Käsiraamat: „Lõimitud aine- ja keeleõpe“

Autor:
Peeter Mehisto, David Marsh, Maria Jesus Frigols Martin, Kai Võlli, Hiie Asser
Publisher:
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Aasta:
2010
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
978-9949-18-070-7
Võtmesõnad:
Lõimitud aine- ja keeleõpe, LAK-õpe, LAK
Manus:
216_LAK_raamat.pdf7.91 MB