<dt>Заголовок: </dt><dd> Käsiraamat: „Lõimitud aine- ja keeleõpe“</dd>
Заголовок:
Käsiraamat: „Lõimitud aine- ja keeleõpe“
Автор:
Peeter Mehisto, David Marsh, Maria Jesus Frigols Martin, Kai Võlli, Hiie Asser
Publisher:
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Год:
2010
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
978-9949-18-070-7
Ключевые слова:
Lõimitud aine- ja keeleõpe LAK-õpe LAK 
Файл:
216_LAK_raamat.pdf