<dt>Title: </dt><dd> Käsiraamat: „Lõimitud aine- ja keeleõpe“</dd>
Title:
Käsiraamat: „Lõimitud aine- ja keeleõpe“
Author:
Peeter Mehisto, David Marsh, Maria Jesus Frigols Martin, Kai Võlli, Hiie Asser
Publisher:
Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
Year:
2010
Released:
Tallinn
ISBN/ISSN:
978-9949-18-070-7
Keywords:
Content and Language Integrated Learning CLIL CLIL 
File:
216_LAK_raamat.pdf