<dt>Pealkiri: </dt><dd> Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonipoliitikafondi projekti AMIF2020-8 „Eesti keele õpe kolmandate riikide kodanikele Eestis“ uuringutulemuste kokkuvõte</dd>
Pealkiri:
Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonipoliitikafondi projekti AMIF2020-8 „Eesti keele õpe kolmandate riikide kodanikele Eestis“ uuringutulemuste kokkuvõte
Autor:
Balti Uuringute Instituut
Released:
22.10.2020
Manus:
AMIF2020-8 „Eesti keele õpe kolmandate riikide kodanikele Eestis“

Uuringu eesmärk oli analüüsida Eestis elavate eesti keele emakeelena mittekõnelevate elanike - kolmandate riikide kodanike eesti keele vajadusi ning valmidust õppeks. Uuringu raames viidi läbi küsitlus ning kolm rühmavestlust.

Uuringu kaasrahastasid Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning Eesti Vabariigi Siseministeerium.