Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi projekti AMIF2020-8 „Eesti keele õpe kolmandate riikide kodanikele Eestis“ uuringutulemuste kokkuvõte

Description

Uuringu eesmärk oli analüüsida Eestis elavate eesti keele emakeelena mittekõnelevate elanike - kolmandate riikide kodanike eesti keele vajadusi ning valmidust õppeks. Uuringu raames viidi läbi küsitlus ning kolm rühmavestlust.

Uuringu kaasrahastasid Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning Eesti Vabariigi Siseministeerium.