Uus taotlusvoor toetab Ukraina põgenike võimalusi hoida sidet oma kultuuriga

Avanes taotlusvoor tagamaks noortele Ukraina sõjapõgenikele võimalust hoida sidet oma keele- ja kultuuriruumiga
Integratsiooni Sihtasutus kuulutas 9. jaanuaril välja taotlusvooru, millega toetatakse Ukraina sõjapõgenikest noortele ukrainakeelsete kultuurisündmuste korraldamist koostöös ukraina kultuuriseltside, eesti vabaühenduste ja kultuuriasutustega, ukraina keele ja kultuuri õpet ning ukrainakeelse laste- ja noortekirjanduse välja andmist. Taotlusi saab esitada 9. veebruarini k. a. 

„Eesti pakub Ukraina sõjapõgenikele tasuta kohanemiskoolitusi ja A1-tasemel keeleõpet, et neil oleks võimalik Eestis kiiresti kohaneda ja ise oma eluga hakkama saada, kuni tekib võimalus kodumaale naasta. Uue meetmega hoiame elus põgenike ukraina keele ja kultuuripärandiga seotud traditsioone, et nad kodumaale naastes säilitaksid võimaluse jätkata õpinguid või astuda ülikooli. Lõimumispoliitika seisukohalt on tähtis, et ajutise kaitse saajad säilitaksid oma kultuuri ja samal ajal kohaneksid eesti kultuuriruumis,“ ütles kultuuriminister Piret Hartman. 

„Toetuse eesmärk on tagada kuni 19-aastastele Ukraina sõjapõgenikest noortele Eestis võimalused hoida kogukondlike tegevuste kaudu sidet ukraina keele- ja kultuuriruumiga. Rahvusidentiteedi säilitamine on oluline nii ukraina noorte kohanemiseks Eestis kui ka kodumaale tagasipöördumiseks,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse kultuurilise mitmekesisuse valdkonnajuht Ave Härsing.

Taotlusvooru eelarve on 100 000 eurot, maksimaalne summa taotluse kohta on 15 000 eurot. Iga taotleja saab esitada ainult ühe taotluse. Taotluste esitamise tähtaeg on 9. veebruar 2023.
Taotlejaks võib olla Eesti Vabariigis registreeritud juriidiline isik või äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja.
Täpsem info taotlusvooru tingimuste kohta on toodud Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel.

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.
Taotlusvooru aluseks on Kultuuriministri 16.12.2022 määrus nr 21 „Kuni 19-aastastele Ukraina sõjapõgenikest noortele ukraina keele ja kultuuri säilimiseks toetuse andmise tingimused ja kord“