Uudiskiri: jaanuar 2021

Sisukord:

Irene Käosaar: 2021. aasta on paindlikkuse ja värske pilgu aasta – lootuste aasta

20. jaanuaril algab registreerimine Integratsiooni Sihtasutuse tasuta eesti keele kursustele

Nõustaja aitab leida keeleõppesse õige tee

Keelerulett: eesti keele keskkond kodust lahkumata

Keelesõber tuleb keeleõppijatele taas appi

Keeleklubid ootavad uusi liitujaid

Tandemkooris saab lauldes harjutada eesti ja vene keelt

Kogemuskohtumised aitavad tagasipöördujatel Eesti eluga kiiremini kohaneda

Integratsiooni Sihtasutus sai vabatahtliku sõbra märgi

Avatud hanked ja taotlusvoorud

Meie kalender

Meie uudised

 

Irene Käosaar: 2021. aasta on paindlikkuse ja värske pilgu aasta – lootuste aasta

Integratsiooni Sihtasutuse „uus hingamine“ algas aastal 2018, kui Vabariigi Valitsus tegi meile ülesandeks luua eesti keele majad Tallinnasse ja Narva. Kaks aastat tihedat tööd majade ülesehitusel, nii füüsilise keskkonna kui sisu ja inimeste mõttes, hakkas tulemusteni jõudma. 2019. aastal avasime mõlemad majad ning meie õpetajad alustasid täistuuridel tööd. Tundus, et stabiilsus ja töörahu on saabunud.

Ja siis saabus kevad 2020 – kevad, kuhu olime planeerinud hulga uusi tegevusi meie õppijatega, muuhulgas uute õpetajate värbamise ja koolitamise alustamisega. Kuigi siiani olid meie tegevused suunatud peamiselt sellele, et inimesi ühte ruumi ja keskkonda kokku tuua, suutsime reageerida kiiresti – mõne nädalaga olime viinud oma peamised tegevused (eesti keele õpe ja nõustamine) veebi ning ka partnereid toetanud digiõppele üleminekus.

Meil on väga hea meel, et suutsime uues olukorras kohaneda nii, et praktiliselt kõik meie tegevused jätkusid: kuulutasime plaani kohaselt taotlusvoore ja toetasime erinevaid organisatsioone ja projekte lõimumisvaldkonnas, jätkasime keeleõppega, pakkudes esimest korda veebikursustel osalemist, pakkusime nõustamisteenuseid e-kanalites, leidsime uusi veebipõhiseid keele harjutamise võimalusi ning saime kokku ka märkimisväärse vabatahtlike väe keeleõppijate aitamiseks.

Ka sel aastal maailmas ja Eestis toimuvast tulenevalt jätkame kohanemise ning tegevuste ja teenuste edasiarendamisega, sest praegu ei tea meist keegi, kas ja millal me saame naasta oma eelmise elu juurde. Alustame aastat taas tasuta keelekursustele registreerimisega, kus suurem õppetegevuse maht toimub seekord veebis. Pakume keeleõppijatele keele harjutamisega tuge meie vabatahtlike keelementorite abil Keelesõbra ja Keeleruleti programmis. Jätkame seni populaarsetega ja leiame uusi põnevaid võimalusi keele harjutamiseks nii virtuaalselt kui ka vahetult, kui selleks tekib võimalus. Oleme paindlikud lõimumisele, kontaktide loomisele, eesti ja rahvusvähemuste kultuuri arendamisele suunatud projekte toetades.

Sel aastal valmiv lõimumismonitooring annab meile värske pildi lõimumisvaldkonda panustavate organisatsioonide tehtud töö mõju osas ning näitab suunad edasiste arengute planeerimiseks. Värske pildi saamiseks keskendume rohkem meie keeleõppijate, teenuste kasutajate ja partnerite tagasiside saamisele ja sellest tulenevalt ka enesearengule. Viime sel aastal läbi ka eesti keele majade tegevuste mõjuanalüüsi ja rahulolu-uuringu nii oma maja inimeste kui partnerite osas – meile on väga oluline, et teeme õigeid asju, et teeme neid hästi ja hoolivalt.

„Kvaliteet kõiges“ on ka sel aastal meie juhtmõtteks. Meie õpetajad pakuvad keeleõppijatele kaasaegsetel meetoditel põhinevat õpet, selleks tegeleme regulaarselt õpetajate täiendkoolitustega. Parema nõustamise kvaliteedi tagamiseks arendame klientide ja nõustamise haldamise süsteemi. Täiustame veebipõhise kursustele registreerimise lahenduse. Taotlusvoorudes ja riigihangetes esitatud taotluste ja pakkumuste läbipaistvaks ning objektiivseks hindamiseks kaasame konkursi tulemusena moodustatud hindamiskomisjoni. Arendame meie infokanaleid selliselt, et kõik meie sihtrühmad saaksid paremini kätte vajaliku info.

Oleme pidevas arengus ja õpime iga päev nii omaenda tegevusi läbi viies, meie partneritelt ja õppijatelt ning oleme paindlikud arvestamaks ühiskonnas toimuvat.

Irene Käosaar, Integratsiooni Sihtasutuse juhataja

 

20. jaanuaril algab registreerimine Integratsiooni Sihtasutuse tasuta eesti keele kursustele

20. jaanuaril kell 10 algab Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel www.integratsioon.ee avalik registreerimine tasuta eesti keele kursustele. Kursustele saavad registreeruda täiskasvanud alates 18. eluaastast ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil. Kokku alustab või jätkab jaanuaris-veebruaris tasuta keeleõpet 1344 inimest.

Eesti keele huvilistele pakub Integratsiooni Sihtasutus B1-, B2- ja C1-tasemel veebikursustel 285 õppekohta ning A1-C1-tasemel kontaktõppe kursustel 375 õppekohta ehk kokku saab avaliku registreerimise kaudu õppima 660 inimest. Lisaks said keeleõppesse veel 684 inimest, kes läbisid 2020. aastal Integratsiooni Sihtasutuse keeleõppe alase nõustamise või jätkavad keeleõpet pärast edukalt läbitud eelmise taseme kursust. Kokku saab jaanuaris-veebruaris tasuta keeleõpet alustada või jätkata 1344 inimest.

„Keeleõppe alustamiseks Integratsiooni Sihtasutuse tasuta kursustel on kaks võimalust: avaliku veebipõhise registreerimise kaudu kaks korda aastas või läbides meie juures tasuta nõustamise. Nõustamise käigus selgitame välja inimese õpikogemuse ja keeleõppe vajaduse ning pakume võimalusi asuda esimesel võimalusel õppima kas Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele majades või teiste partnerite juures,“ selgitas Integratsiooni Sihtasutuse keeleõppe valdkonnajuht Jana Tondi. „Neile, kes ei jõua ennast kirja panna kursusele avaliku registreerimise käigus, soovitamegi pöörduda meie nõustajate poole ja uurida teisi võimalusi keeleõppe alustamiseks,“ lisas Jana Tondi.

Kursusele saab registreeruda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil. ID-kaardiga registreerujal on oluline meeles pidada, et kaardi kasutamiseks läheb vaja toimivat kaardilugejat ja PIN1-koodi ning veenduda, et kaardi sertifikaat kehtib ja arvutisse on paigaldatud ID-tarkvara.

Kursuste tunniplaaniga saab juba praegu tutvuda Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel. Lisaks saab sihtasutuse veebis eelnevalt tutvuda ka kursustele registreerimise reeglitega ning testida oma keeleoskust.

Nõustamisele registreerimiseks tuleb võtta nõustajatega ühendust e-posti teel [email protected] või tasuta telefonil 800 9999.

Järgmine registreerimine Integratsiooni Sihtasutuse tasuta eesti keele kursustele toimub augustis 2021.

Eesti keele õpet Integratsiooni Sihtasutuse kursustel rahastab Kultuuriministeerium.

 

Nõustaja aitab leida keeleõppesse õige tee

Integratsiooni Sihtasutus nõustab eesti keelt õppida soovivaid täiskasvanuid, aidates neil valida keeleõppeks sobivaid võimalusi.

Nõustamine sobib neile, kes

  • soovivad alustada või jätkata eesti keele õppimist, kuid vajavad nõu neile sobivate õppevormide ja võimaluste kohta;
  • soovivad pääseda Integratsiooni Sihtasutuse tasuta eesti keele kursustele, mille rühmi komplekteeritakse 2-3 korda aastas;
  • soovivad õppida eesti keelt iseseisvalt ja vajavad vastavat informatsiooni.

Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele majade nõustajad aitavad analüüsida iga inimese vajadusi ja kogemusi, teha selgeks keeletaseme ning koostavad sobiva keeleõppe plaani. Nõustamise tulemusena on inimesel võimalus saada Integratsiooni Sihtasutuse tasuta eesti keele kursusele, kui leitakse, et see on sobivaim õppevorm. Sellisel juhul ei pea ta enam kursusele kohta taotlema avalikul veebiregistreerimisel.

Nõustamine toimub lisaks Integratsiooni Sihtasutuse büroodele ka telefoni või Skype´i vahendusel.

Lisaks jagavad nõustajad juhiseid ja annavad nõu muudel kohanemise ja lõimumisega seotud teemadel, sh vastavate teenuste ja toetuste kohta.

Nõustamisele registreerimiseks võtke palun nõustajatega ühendust e-posti teel [email protected] või tasuta telefonil 800 9999.

Esmased vastused keeleõppe võimaluste ja esmast teavet Eestis elamise kohta võid saada ka meie NÕUANDEVEEBI kaudu.

Nõustamisteenust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi projektist „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“.

 

Keelerulett: eesti keele keskkond kodust lahkumata

Keelerulett on Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele majade õpetajate ja mentorite koostöös toimuv virtuaalsete kohtumiste sari, mis toob kokku eesti keelt harjutada soovivad inimesed lühivestluste formaadis Zoomi keskkonnas.

Keeleruletis osalejad saavad piiratud aja jooksul vestelda eesti keeles juhuslikus grupis etteantud teemadel. Pärast seda vahetatakse gruppi ja algab uus vestlus uuel teemal. Vestlustes osalevad nii keeleõppijad kui ka eesti keelt emakeele tasemel oskavad mentorid.

Kõik vestlused toimuvad Zoomi keskkonnas. Keeleruletis on võimalik selle aasta I poolaastal osaleda 26. jaanuaril, 9. veebruaril, 23. veebruaril, 9. märtsil, 23. märtsil, 6. aprillil, 20. aprillil, 4. mail ja 18. mail kell 18-19.

Registreerimise info lisame jooksvalt eesti keele maja Facebooki lehele  ja Integratsiooni Sihtasutuse veebilehe sündmuste kalendrisse.

Zoomi kohtumise aadressi saadame osalema registreerunutele Keeleruleti toimumise päeval.

 

Keelesõber tuleb keeleõppijatele taas appi

Veebruarist jätkub keelesõprade kokku juhatamine Integratsiooni Sihtasutuse Keelesõbra programmi raames, kus vabatahtlikud eesti keele mentorid aitavad keeleõppijatel kõnekeelt harjutada, vesteldes nendega regulaarselt e-kanalite kaudu erinevatel teemadel.

Eelmise aasta kevadel sai alguse Keelesõbra programmi I etapp, mis kestis 19. maini, ühendades 885 inimest eesti keele õppimise ja harjutamise eesmärgil. 410 vabatahtlikku mentorit, kes vastasid sotsiaalmeedias levitatud üleskutsele, aitasid 475 eesti keele õppijal lihvida suhtluskeele oskust virtuaalsete vestluste kaudu. Programm aitas paljudel keeleõppijatel eesti keele oskust parandada ning saada rohkem julgust eesti keeles suhtlemisel.

“Kuna programmi I etapi tulemused olid üle ootuste positiivsed, jätkame keelesõprade kokkuviimisega ka sel aastal. Paljud keelesõbrad on ühenduses olnud läbi suve ja sügise tänase päevani, aga ka üksjagu uusi huvilisi on endast märku andnud. Nii tegimegi eelmise aasta lõpus vabatahtlikele keelementoritele uue üleskutse anda teada oma soovist ja võimalustest keeleõppijaid suhtlusega aidata. Praeguseks on valmisolekust keelt õppivatele inimeste appi tulla teada andnud juba 130 vabatahtlikku ning veebruaris saame nende abi juba pakkuda ka keeleõppijatele,“ ütles Keelesõbra programmi juht, Integratsiooni Sihtasutuse Tallinna eesti keele maja koostöötegevuste koordinaator Ave Landrat.

Keelesõbra programmis osalemise võimaluste kohta teavitab Integratsiooni Sihtasutus keeleõppijaid oma veebilehe ja Facebooki kaudu.

Vabatahlikud saavad programmi panustamise võimaluste kohta lisainfot SIIT.

 

Keeleklubid ootavad uusi liitujaid

Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid pakuvad aastaringselt eesti keele õppe huvilistele täiendavaid võimalusi keeleoskuse arendamiseks ja kõnekeele harjutamiseks. Avatavate klubide nimekiri uueneb pidevalt ning klubides osalemiseks saab registreeruda Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel.

Eesti keele ja kultuuri tundmise klubid on mõeldud eelkõige neile, kes juba oskavad eesti keelt kesk- või kõrgtasemel, kuid vajavad täiendavat harjutamist ja julgustust, et vabamalt eesti keeles rääkida. Klubid sobivad hästi just neile, kes tahavad keelt osata B2- või C1-tasemel või valmistuda B2- või C1-taseme eksami suuliseks osaks.

Klubides saavad osaleda täiskasvanud alates 18. eluaastast, kes on sooritanud eesti keele tasemeeksami B2- või C1-tasemel või kesk- või kõrgtasemel (vt keeleseaduse § 39) ning saavad seda tõendada riikliku tasemeeksami sooritamise tunnistusega.

Integratsiooni Sihtasutus korraldab -klubisid Euroopa Sotsiaalfondi projektist „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“.

 

Tandemkooris saab lauldes harjutada eesti ja vene keelt

Integratsiooni Sihtasutuse Narva eesti keele maja loodud tandemkooris saavad eesti ja vene keelt lauldes harjutada 45 keeleõppijat, kellest enamik on pärit Ida-Virumaalt, kuid on ka osalejaidTartust ja Tallinnast.

Tandemkoori idee kasvas välja eelmise aasta suvel toimunud tandemlaagrist, kus eesti ja vene keelt emakeelena kõnelevad inimesed said koos aega veetes üksteist aidata ka keelte õppimisega.

Eelmise aasta sügisel viidi läbi konkurss tandemkoori lauljate valimiseks ning paljude kandidaatide seast sai valitud 45 eesti ja vene emakeelega inimest koos laulmiseks ja keelte õppimiseks.

Koori esimene kokkusaamine toimus detsembri lõpus. Kogunemiste piirangute tõttu toimus kohtumine virtuaalselt, koorijuhid kuulasid ära koorilauljate hääleulatuse ning kooriliikmetel avanes juba esimene võimalus õpitavat keelt harjutada väikestes gruppides vesteldes, endast ja muusikast rääkides.

„Projektis osalejad olid väga rõõmsad võimaluse üle omavahel rohkem tuttavaks saada ja ebatraditsioonilisel viisil keeleõpingutega alustada. Kõik igatsevad väga koos laulda ja vahetult suhelda, loodame, et selline võimalus sel aastal ka avaneb,“ ütles tandemkoori projektijuht, Narva eesti keele maja õpetaja Pille Maffucci. „Kui olud võimaldavad, plaanime lisaks laulmisele tandemkooriga ka mitmeid kultuurilisi väljasõite Eesti erinevatesse paikadesse, et põhjalikumalt tutvuda eesti kultuuri ja ajalooga,“ lisas Pille Maffucci.

Praeguses etapis toimub tandemkoori tegevus veebis: koorijuhid saadavad lauljatele kodutööks häälerühmade partiid ja noodid ning annavad juhiseid distantsilt.

Projekti lõpp-eesmärgiks on osaleda 20. augustil 2021 Narvas toimuval kooslaulmispeol.

 

Kogemuskohtumised aitavad tagasipöördujatel Eesti eluga kiiremini kohaneda

Eelmise aasta oktoobrist korraldas Integratsiooni Sihtasutus Eestisse tagasipöördunute kohanemist toetavaid kohtumisi, kus rohkem kui 150 tagasipöördujat ja teistes riikides elavat rahvuskaaslast said omavahel jagada kogemusi ja praktilist infot Eestis uue eluga kohanemisel. Kogemuskohtumised jätkuvad ka sel aastal.

Kokkusaamistel oli osalejatel võimalik kuulata, kuidas teised tagasipöördujad on Eestis kohanemisel hakkama saanud, saada vajalikku infot ja tuge oma elu paremaks korraldamiseks, jagada oma kogemusi, rõõme ja muresid ning ning leida uusi sõpru.

„Kohtumistel käisid tagasipöördujad väga erinevatest riikidest oma väga põnevate lugudega. Kaasasime omalt poolt partneriks ka Eesti Töötukassa karjäärikeskuse, paar kohtumist toimuski nende juures ning seal oli muuhulgas juttu tööturu võimalustest ja karjääri valikutest,“ ütles Integratsiooni Sihtasutuse rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht Kaire Cocker.

„Kahjuks jäi koroonaviiruse leviku tõttu nii mõnigi kontaktkohtumine ära, kuid samas andis see võimaluse kohtumisi veebis läbi viia ja kaasata üleilmselt tagasipöördumist planeerivaid inimesi Ameerika Ühendriikidest, Kanadast, Ühendkuningriigist, Taanist, Hollandist jne. Kõik nad tundsid huvi Eesti elu vastu ning soovisid kohtuda teiste eestlastega,“ lisas Kaire Cocker.

Järgmine tagasipöördujate kogemuskohtumine toimub 21. jaanuaril Zoomis, lisainfo on toodud Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel. Kohtumisel jagame infot tagasipöördumise asjaajamise ja toetuste teemadel, külalisena annab ülevaate tööturu olukorrast ja hüvitistest Töötukassa spetsialist Marta Traks.

Järgmiste kogemuskohtumiste toimumisaegadest teavitame peatselt oma kodulehekülje kaudu.

Integratsiooni Sihtasutus nõustab tagasipöördujaid, kellel on tekkinud huvi ja soov Eestisse tagasi pöörduda ning ka neid, kes on juba alustanud uut elu Eestis. Nõustaja aitab planeerida sujuvamat tagasipöördumist Eestisse. Lisainfo nõustamise kohta on toodud SIIN.

Integratsiooni Sihtasutusest saab ka taotleda tagasipöördumise kulutuste leevendamiseks sotsiaal-majanduslikku tagasipöördumistoetust.

 

Integratsiooni Sihtasutus sai vabatahtliku sõbra märgi

Jaanuari alguses andis rahvastikuminister Riina Solman Integratsiooni Sihtasutusele üle vabatahtliku sõbra märgi. See on kvaliteedimärgis, mis on tunnustuseks vabatahtlike läbimõeldud kaasamise eest, mis toimub vabatahtliku tegevuse hea tavaga kooskõlas.

Koostöö vabatahtlikega sai Integratsiooni Sihtasutuses tuule tiibadesse Keelesõbra programmi ellu kutsumise läbi. Möödunud aasta kevadel tegime vabatahtlikele üleskutse asuda appi keeleõppijatele eesti keele mentoritena, et toetada neid eesti keele harjutamisel. Üleskutse peale reageeris lausa 410 vabatahtlikku, kes aitasid kõnekeelt harjutada 475 eesti keele õppijal, vesteldes nendega regulaarselt erinevatel elulistel teemadel e-kanalites.

Keeleõppijate tagasiside põhjal on nad elava suhtluse tulemusena saanud kõvasti innustust ja julgust juurde, et eesti keeles rohkem rääkida ja seda edasi õppida. Osalejate sõnul tõi Keelesõbra programm erineva emakeelega inimesi üksteisele lähemale.

Täname kõiki meie vabatahtlikke! Märgis on meile suureks innustuseks, et paljude toredate inimestega koos teha ka edaspidi Eesti sidusamaks ja panna eesti keel rohkem kõlama.

Keelesõprade kokkuviimisega jätkame kindlasti ka sel aastal. Loe Keelesõbra programmist SIIN.

Vabatahtliku sõbra märki annab välja Eesti Külaliikumine Kodukant koos Siseministeeriumiga.

 

Avatud hanked ja taotlusvoorud

Integratsiooni Sihtasutuse välja kuulutatud hangete ja taotlusvoorudega saab tutvuda SIIN.

 

Meie kalender

Infot sündmuste kohta, mis toimuvad meie korraldamisel, osalemisel või toel, leiad meie kodulehel avaldatud KALENDRIST.

 

Meie uudised

Integratsiooni Sihtasutuse viimaseid teadaandeid saad lugeda meie kodulehe uudiste rubriigis ning Integratsiooni Sihtasutuse või eesti keele maja Facebooki lehel.