Keelekursusele registreerumise reeglid

Registreerumise reeglid

 • Tasuta eesti keele kursustele saavad registreeruda täiskasvanud alates 18. eluaastast.
 • Kursusele saavad registreeruda Eesti elanikud, kellel on olemas Eesti isikukood.
 • NB! Kursustele registreerujal peab olema:
  • kehtiva sertifikaadiga ID-kaart (koos kaardilugejaga, oluline on meelde tuletada kaardi PIN1-kood ning veenduda, et arvutisse on paigaldatud ID-tarkvara)
  • või Mobiil-ID
  • või Smart-ID.
 • Enne konkreetse keeleoskuse taseme valimist ja sellele registreerumist testi oma keeleoskust sõeltestiga ja alles seejärel vali vastavalt saadud tulemusele endale sobiva kursus. Enda keeleoskust saab testida sõeltesti abil igal ajal, mitte ainult registreerumise päeval. Keeleoskuse tasemed: 0-A1 – algtase -> A2 – kõrgem algtase -> B1 – kesktase -> B2 – kõrgem kesktase -> C1 – kõrgtase.
 • Tutvu kursuste tunniplaaniga, kus on kirjas kursuse toimumise nädalapäevad, kellaajad ja toimumise kohad ja läbiviijad-keelekoolid. Kursusi saab filtreerida linnade või tasemete järgi. Vali, kas linna või taseme järgi. Vali endale sobiv kursus, mis vastab Sinu ootustele keeleoskustaseme, aja ja toimumise koha ning koolitaja-keelekooli järgi. Tunniplaani avalikustame vahetult enne avalikku registreerimist kursustele.
 • Vali endale sobiv kursus ning täida registreerimisankeet. Täita tuleb kõik väljad. Kõigepealt tuleb kirjutada oma e-posti aadress ja telefoninumber.  Seejärel tuleb ennast autentida ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil. Isikuandmete töötlemise loa andmiseks tee linnuke kastikesse ja vajuta nupule “Registreeru”. 
 • Seejärel Te saate veebilehel teate, registreerumise õnnestumise kohta. Juhul, kui Te olete juba kursusel olnud, siis saate selle kohta teate ja peate uue kursuse valima, sest samal tasemel keelekursusele saab registreeruda ja õppida ainult 1 (ühe) korra. Grupi täitumisel kursus registreerumiseks enam ei avane.
 • Peale registreerimist tuleb automaatselt Teie e-maili aadressile kiri registreerumise infoga. Seepärast on enne registreerimisankeedi esitamist on oluline veenduda, et e-posti aadress on sisestatud korrektselt.  

 

Eesti keele suhtluskeele kursusele registreerunud õppija meelespea

 • Kursusele registreerunu saab automaatse vastuse, milles on kirjas kursuse tase, algus, koht ja kursust läbiviiv koolitaja. Selles kirjas sisalduva info järgi saate minna kursusele märgitud nädalapäeval ja kellajal kursuse toimumiskohta.
 • Sihtasutus edastab keelekursuse läbiviijale registreerunute nimekirjad.
 • Järgmisel päeval või kuni 1 (ÜHE) nädala jooksul peale registreerumist võtab keelekursuse korraldaja teiega ühendust ning saadab täpsema (detailse) info kursuse korralduse (alguse ja kontrolltestimise aja) kohta.
 • Kursuse algamise esimesel päeval peab kursusele tulijal kohe kohtumise alguses registreerida end registreerimislehel, täitma statistilise ankeedi ja kontrollima ka keeleoskust.
 • Kõik kursusele registreerunud läbivad keeleoskuse testimise selleks, et õppijal oleks õppimine valitud grupis tõhus ja effektiivne.
 • Kursuse-eelne testimine kinnitab nii Teile, kui ka koolitajale, et Te olete oma keeleoskust õigesti hinnanud ja valinud selle alusel endale sobiva ja õige keelerühma.
 • Juhul, kui valitud keeleoskustasemel kursus ei vasta teie tegelikule keeleoskustasemele, siis langete automaatselt grupist välja. Uued kursused algavad poole aasta pärast, kas jaanuaris-veebruaris või augustis-septembris.
 • Keelekursuste ajagraafik on valminud koostöös sihtasutuse ja kursuse läbiviijaga ning seda ei muudeta kogu õppeperioodi jooksul.
 • Keelegrupp alustab tööd siis, kui rühm on komplekteeritud (minimaalne arv keelerühma avamiseks on kuni 16 inimest 1 (ühes) grupis.
 • Registreerimiseks on avatud keelekursused A1, A2, B1, B2 ja C1 tasemel.
 • Kõik registreerimiseks avatud keelekursused algavad reeglina hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul pärast registreerumise lõppu.
 • Õppetöö toimub eesti keeles sõltumata õppija emakeelest.
 • Õppetöö kestab vähemalt 120 akadeemilist õppetundi. Lisaks tuleb iseseisvalt õppida veebikeskkonnas Keeletee.
 • Keelekursused toimuvad 2-3 korda nädalas kestusega 2-4 akadeemilist tundi korraga. Õpetaja loob keeleõppe tegevuste käigus keskkonna, kus osalejad saavad eesti keeles suhelda.
 • Kursus kestab ligikaudu 5 kuud. Kursuse lõpus tuleb sooritada eesti keele oskust mõõtev lõputest. Kursuse edukale lõpetajale väljastab koolitaja tunnistuse kursuse lõpetamise või tõendi kursuse läbimise kohta.

 

Lisainfo: helista tasuta telefonil 800 9999 või kirjuta info@integratsiooniinfo.ee.

Samadel kontaktidel on võimalik registreeruda tasuta nõustamisele. Nõustajad aitavad Sul leida endale parimad võimalikud teed eesti keele õppimiseks ja saada iseseisvaks keeleõppijaks ning julgeks eesti keele kasutajaks.