Keelekursusele registreerumise reeglid

 • Enne konkreetse keeleoskuse taseme valimist ja sellele registreerumist testi oma keeleoskust sõeltestiga SIIN ja alles seejärel vali vastavalt saadud tulemusele endale sobiva kursus.
 • Seejärel keelekursusele registreeruja siseneb registreerimismoodulisse ja valib regiooni.  
 • Peale taseme valimist pakutakse kursust, mille seast tuleb valida üks endale sobiv kursus. Kursust aitavad valida kursuse toimumise nädalapäevad, kellaeg ja toimumise asukoht. Vali endale sobiv kursus/tee kursusele valik enda keeleoskustaseme, aja ja koha järgi.
 • Seejärel tuleb eesti keeles (LADINA TÄHTEDEGA) kirjutada oma ees- ja perekonnanimi, isikukood, e-maili aadress ja telefoninumber.
 • NB! Täita tuleb kõik väljad!
 • Seejärel Te saate veebilehel teate, registreerumise õnnestumise kohta.
 • Kursusele registreerunu saab automaatse vastuse, milles on kirjas kursuse algus ja koht ja kontakteerumise info. Selles kirjas sisalduva info järgi läheb ta kursusele märgitud päeval ja kellajal kursuse toimumiskohta.
 • Õppekohtade täitumisel kursus enam registreerumiseks ei avane.
 • Teist korda samal tasemel kursusele registreeruda ei saa.
 • Sihtasutus edastab keelekursuste korraldajatele registreerunute nimekirjad.
 • Kursuse algamise päeval tuleb kursusele tulijal kohe kohtumise alguses end registreerida registreerimislehel, täita statistiline ankeet ja täita kontrolliks keeleoskuse ankeet.
 • Kõik kursusele registreerunud läbivad tasemeoskuse testimise, et kontrollida inimese keeleoskuse taset veendumaks, et ta on end õigesti hinnanud oma keeleoskust ja valinud selle alusel talle sobiva ja õige keelerühma.
 • Juhul, kui inimese keeleoskus ei vasta valitud kursusel õppimiseks, siis langeb ta automaatselt kursuselt välja. Uus võimalus avaneb tal järgmise registreerumise korraga poole aasta pärast.
 • Keelekursuste ajagraafik on valminud koostöös sihtasutuse ja kursuse korraldajaga ning seda ei muudeta kogu õppeperioodi jooksul.
 • Keelegrupp alustab tööd siis, kui rühm on komplekteeritud (minimaalne arv keelerühma avamiseks on kas kuni 12- või 16 inimest 1 (ühes) grupis).
 • Registreerimiseks on avatud keelekursused A1, A2, B1, B2 ja C1 tasemel.
 • Kõik jaanuaris registreerimiseks avatud keelekursused algavad hiljemalt veebruaris-märtsis ning augustis registreerumiseks avatud kursused algavad hiljemalt septembris-oktoobris.
 • Õppetöö kestab vähemalt 120 õppetundi ja vältab kuni 5 kuud.
 • Keelekursused toimuvad 2-3 korda nädalas kestusega 2-3 akadeemilist tundi korraga.