Ühiskonnaõpetuse õpetajate suvekooli koolitusmaterjalide kogumik

Description

Ühiskonnaõpetuse õpetajate suvekooli koolitusmaterjalide kogumikku on koondatud 2009. aastal Nelijärvel toimunud suvekooli koolitusmaterjalid. Vaatluse alla on võetud järgmised teemad: tarbijaõigused ja kohustused, inimõigused, intellektuaalomandi kaitse, inimkaubandus, Eesti majanduse hetkeseis ja arenguperspektiivid, rahaasjade põhitõed, Euroopa Liidu arengusuunad, noorte tervise teema inimarengu aruande põhjal, maksundus, meediaharidus koolis ning maailmahariduse probleemküsimused. Teemad on esitatud kas artikli või esitlusettekande kujul. Käesolev kogumik on õpetajale heaks abimeheks ühiskonnaõpetuse tunni läbiviimisel lisamaterjali näol.