Toetame 20 rahvusvähemuste kultuuriseltside projekti

Taotlusvooru „Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetamine“ hindamiskomisjoni otsusel toetab Integratsiooni Sihtasutus 20 rahvusvähemuste kultuuriseltside projekti 75 500 euro ulatuses.

Integratsiooni Sihtasutus on toetanud rahvusvähemuste kultuuriseltside projekte alates oma esimestest tegevusaastatest. Taotlusvooru „Rahvusvähemsute kultuuriseltside toetamine“ korraldab Integratsiooni Sihtasutus kord aastas selleks, et aidata kaasa rahvusvähemuste keele ja kultuuri säilitamisele ning tutvustamisele Eestis.

Tänavu toetust taotleti 41 projektile 161 378,43 euro ulatuses ja eraldatakse 20 projektile kogusummas 75 500 eurot.

Toetuse saavad mitmed traditsioonilised festivalid: Ukraina kultuuri rahvusvaheline laste-noorte festival "Kvitõ Ukrainy" (6.-08.06.2019), suvepealinnas Pärnus augustis toimuv „Multikultuurne Pärnu“ (10.06.2019), XX Rahvusvaheline Isabella Jurjeva nimeline vene romansi konkurss (24.-28.05.2019), rahvusvaheline vaimuliku muusika festival Peipsi pealinnas Mustvees „VM FEST“ (6.-11.08.2019), Eesti ingerisoomlaste XXIX laulu- ja tantsupidu (20.-21.07.2019).

Esmakordselt toetame Soome-Ugri filmifestivali „FUFF VI“ korraldamist Lõuna-Eestis, Sännas (3.-6.07.2019), IV Ida-Virumaa Valgevene Rahvuslaulude Festivali „Kodukandi laulud“ (21.09.2019), Rakveres läbiviidavat festivali-laata "Ukraina perepäev" (20.08.2019), esimest korda Eestis toimuvat Euroopa Tatari rahvusvahelist pärimuskultuuri festivali „Sabantuy“ (16.06.2019).

Toetame ka kultuuripäevade läbiviimist. Romade traditsioonilise kultuuri ja folklooriga saavad tutvuda märtsis Lasva, juunis Lihula, septembris Kullamaa, novembris Sillamäe ja 27. oktoobril 2019 Tallinna elanikud. Pealinnas toimuvad gruusia (2.-3.08.2019 ja 9.-10.08.2019) ja aserbaidžaani kultuuripäevad (27.05.2019 ja 16.-19.10.2019) ning Narvas poola kultuuripäevad (august-detsember). Vanausuliste kultuuripärandiga on võimalik tutvuda Naboika päeval Peipsimaa Külastuskeskuses (15.06.2019). Kohtla-Järvel tähistab Ida-Virumaa Juudikogukond 30. aastapäeva (12.05.2019) ning Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi tähistab 20. juubelit (25.05.2019).

Toetusi saavad Eesti-Ukraina folk rock asambli Svjata-Vatra ja Ukraina folklooriansambli Žurba ühised CD ja kontserdid ning Eesti Folkloorinõukogu vähemusrahvuste töörühma 2019. aasta tegevused.

Toetame ka seitse lastele mõeldud õpperaamatut Eestis elavatest suurematest rahvusvähemustest: venelastest, valgevenelastest, ukrainlastest, soomlastest, juutidest, sakslastest ja tatarlastest. Igas raamatus on ühe rahvuse kirjeldus ja joonistused värvimiseks. Tutvudes õpperaamatutega lapsed saavad ettekujutust Eestis elavate suuremate rahvusvähemuste kultuuri ja kombestiku kohta. Samuti aitavad need kujundada lastel erinevaid oskusi: jutustamine, sündmuste ja tegevuste järjestamine, vaatlemine ja võrdlemine, värvimine. Raamatute presentatsioonid toimuvad Tallinnas, Sillamäel, Narvas, Tartus.

Võrreldes eelmise aastaga taotlejate arv on väiksem. Selleks on mitu põhjust. Piiratud sai taotlejate ring ehk sellest aastast taotlejaks sai olla Eestis registreeritud mittetulundusühing, kelle põhikirjajärgne tegevus on seotud rahvusvähemuste kultuuri säilitamise ja arendamisega.  Ka rahvusvähemuste kultuuriseltside katusorganisatsioonid ei saanud osaleda antud taotlusvoorus, kuna neile eraldati toetust kultuuriministri 31. detsembri 2018. a määruse nr 24 alusel. Esmakordselt toimus toetuste taotlemine Kultuuriministeeriumi toetuse menetlemise infosüsteemi kaudu.

Taotlusi hindas hindamiskomisjon järgmiste kriteeriumide alusel:
1) projekti vastavus taotlusvooru eesmärkidele, projekti vajalikkus ja põhjendatus (30% maksimaalsest koondhindest);
2) projekti tegevusi kajastavate teavitustegevuste olemasolu ja läbimõeldus (10% maksimaalsest koondhindest);
3) planeeritud kulutuste põhjendatus, kulu efektiivsus, selgitus ja vastavus taotlusvooru eesmärkidele (20% maksimaalsest koondhindest);
4) projekti tegevuste elluviimisega saavutatav laiem valdkondlik mõju (20% maksimaalsest koondhindest);
5) projekti tegevuste elluviimisega saavutatav laiem kogukondlik mõju (20% maksimaalsest koondhindest).

Fotod: Ida-Virumaa Juudikogukonna 30. aastapäeva tähistamine Kohtla-Järvel 12. mail 2019

[[{"fid":"3028","view_mode":"article_img_large","fields":{"format":"article_img_large","alignment":"center","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Ida Virumaa juudikogukond","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Ida Virumaa juudikogukond"},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"article_img_large","alignment":"center","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Ida Virumaa juudikogukond","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Ida Virumaa juudikogukond"}},"attributes":{"alt":"Ida Virumaa juudikogukond","title":"Ida Virumaa juudikogukond","class":"media-element file-article-img-large media-wysiwyg-align-center","data-delta":"1"}}]][[{"fid":"3029","view_mode":"article_img_large","fields":{"format":"article_img_large","alignment":"center","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Ida Virumaa juudikogukond","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Ida Virumaa juudikogukond"},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"article_img_large","alignment":"center","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Ida Virumaa juudikogukond","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Ida Virumaa juudikogukond"}},"attributes":{"alt":"Ida Virumaa juudikogukond","title":"Ida Virumaa juudikogukond","class":"media-element file-article-img-large media-wysiwyg-align-center","data-delta":"2"}}]][[{"fid":"3030","view_mode":"article_img_large","fields":{"format":"article_img_large","alignment":"center","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Ida Virumaa juudikogukond","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Ida Virumaa juudikogukond"},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"article_img_large","alignment":"center","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Ida Virumaa juudikogukond","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Ida Virumaa juudikogukond"}},"attributes":{"alt":"Ida Virumaa juudikogukond","title":"Ida Virumaa juudikogukond","class":"media-element file-article-img-large media-wysiwyg-align-center","data-delta":"3"}}]][[{"fid":"3031","view_mode":"article_img_large","fields":{"format":"article_img_large","alignment":"center","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Ida Virumaa juudikogukond","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Ida Virumaa juudikogukond"},"link_text":null,"type":"media","field_deltas":{"4":{"format":"article_img_large","alignment":"center","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"Ida Virumaa juudikogukond","field_file_image_title_text[und][0][value]":"Ida Virumaa juudikogukond"}},"attributes":{"alt":"Ida Virumaa juudikogukond","title":"Ida Virumaa juudikogukond","class":"media-element file-article-img-large media-wysiwyg-align-center","data-delta":"4"}}]]