Taotlusvoor „Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetamine“

Konkursi aeg 04.03.2019 00:00 - 03.04.2019 00:00
Taotlusvoor

Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa rahvusvähemuste keele ja kultuuri säilitamisele ja tutvustamisele Eestis.

Toetuse andmisega saavutatakse järgmised oodatavad tulemused:

  • rahvusvähemuste kultuuripärandiga seotud traditsioonid on elujõulised;
  • tutvustatakse rahvusvähemuste kultuuri Eesti avalikkusele;
  • ellu on viidud rahvusvähemuste kultuuriseltside traditsioonilised festivalid ja muud sündmused;
  • välja on antud rahvusvähemuste kultuuripärandit tutvustavad teabematerjalid;
  • loodud on koostöövõrgustik(ud) rahvusvähemuste ja eesti kultuuriseltside vahel;
  • noored on kaasatud rahvusvähemuste kultuuriseltside tegevustesse.

Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud mittetulundusühing, kelle põhikirjajärgne tegevus on seotud rahvusvähemuste kultuuri säilitamise ja arendamisega.

Toetust ei anta rahvusvähemuste katusorganisatsioonidele, kes saavad kultuuriministri 31. detsembri 2018. a määruse nr 24 alusel tegevustoetust või tegevustele ja projektidele, mida on toetatud vähemusrahvuste kultuuriautonoomia seaduse alusel.

Taotlusvooru eelarve on 75 500 eurot. Taotletava toetuse maksimaalne summa on 6000 eurot taotluse kohta.

Taotluste esitamise tähtaeg on 02.04.2019 kell 23:59.

Toetuse taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login

Taotlusvooru rahastab Kultuuriministeerium.

Taotlusvooru aluseks on kultuuriministri 19.02.2019 määrus nr 6 “Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetamise tingimused ja kord“, mis on avaldatud Riigi Teatajas .
Määruse seletuskiri on kättesaadav

 

Abimaterjal:

Määruse

Seletuskirja

Erinevuse korral eestikeelse ja venekeelse teksti vahel lähtutakse eestikeelsest tekstist.

 

Taotlusvooru infopäevad toimuvad:

  • 12.03.2019 kell 14-16 Integratsiooni Sihtasutuses (Tallinn, Rävala 5, 6 korrus)
  • 13.03.2019 kell 11.30-13.30 Integratsiooni Sihtasutuses (Narva, Kerese 3, 2 korrus)

Infopäevale palun eelnevalt registreerida e-posti aadressil kristina.pirgop@integratsioon.ee. Vajadusel on võimalik kokku leppida personaalne nõustamine.

TAOTLUSVOORU TULEMUSED:

Toetuse saajate nimekiri projektide nimede ja toetuse summadega.

Selgitav teadaanne: www.integratsioon.ee/toetame-20-rahvusvahemuste-kultuuriseltside-projekti.

Lisainfo:

Kristina Pirgop

Rahvusvähemuste valdkonnajuht

659 9024
kristina.pirgop@integratsioon.ee